PostHeaderIconОбщина Пазарджик започна почистване на левия ръкав на р. Марица

There are no translations available.

Община Пазарджик започна почистване на левия ръкав на р. Марица

    Община Пазарджик предприе действия по почистване на левия /безводния/ ръкав на р. Марица. Работници от БМ “СПЖФНСИ”, БМ “СУОПКД” и затворници са натоварени със задачата да премахнат растителността от сухия ръкав на реката. Почистването е превантивна мярка срещу евентуална опасност от топенето на снеговете и повишаване нивото на водата в реката. Дейността е съсредоточена в района на парк остров “Свобода”, в разстоянието от пешеходния мост до моста на р. Марица, отвеждащ към ул. “Искра”. За почистването се използва наличната техника в направление “Озеленяване” на БМ “СУОПКД” и снегопочистващата фирма “Еко Хидро 90” ООД.
    Работници на бюджетните мероприятия са ангажирани също така с почистване на натрупания сняг от джобовете за паркиране на основните пътни артерии и с преглед на шахтите в проблемните участъци от уличната мрежа на град Пазарджик.
    Продължава извозването на снега от централна градска част, където с почистването са натоварени работници на направление “Озеленяване” и “БРОКС” ООД.