PostHeaderIconСпешни номера

 

Важни телефонни номера
phone ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ
112

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

150

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
160
ПОЛИЦИЯ
166
ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА

02 / 9632000

Първите четири телефонни номера могат да бъдат избирани от всеки уличен телефон без монета или фонокарта, както и от всеки gsm апарат без ваучер. Номер 112 може да се избира от gsm и без sim карта. Спешните телефонни номера се из бират без код за населено място!!!

Последна промяна (Понеделник, 31 Март 2014г. 12:52ч.)