PostHeaderIconРегистър на търговските дружества

There are no translations available.

Р Е Г И С Т Ъ Р

НА    ТЪРГОВСКИТЕ    ДРУЖЕСТВА   С    ОБЩИНСКО

УЧАСТИЕ    В    ОБЩИНА    ПАЗАРДЖИК

по ред

Наименование на търговското дружество

Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му

Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество

Лица, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество

1

2

3

4

5

1.

ЕООД „Радио Пазарджик”

Решение № 21 от 06.01.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 115 от 17.01.2001 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1946 от 27.11.2002 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1543 от 16.07.2004 г. на Паз. окр. съд

Удостоверение №

20090415155528 от 15.04.2009 г. на Агенция по вписванията

100,00 %

Ганка Димитрова Маркова - управител

Цветанка Тодорова Чочева - управител

Невена Викторова Стаева - управител

Стоян Димитров Стоянов – управител

Стефан Венков Божилов - управител

2.

ЕООД „Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Пазарджик”

Решение № 2729 от 13.09.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 2818 от 02.10.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 2069 от 10.10.2007 г. на Паз. окр. съд

Удостоверение № 20080901084919 от 01.09.2008 г. на Агенция по вписванията

100,00 %

Никола Петров Пенчев – управител

Константин Димитров Терзов – управител

Никола Петров Пенчев – управител

Вписване в Агенция по вписванията.

Никола Петров Пенчев – управител

3.

ЕООД „Ен Ефект”

ЕООД „Ен Ефект” – в ликвидация

Решение № 2448 от 27.07.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 958 от 04.06.2001 г. на Паз. окр. съд

Решение № 29 от 09.01.2004 г. на Паз. окр. съд

Удостоверение №

20080818134436 от 18.08.2008 г. на Агенция по вписванията

100,00 %

Ангел Димитров Иванов – управител

Емилия Иванова Делирадева – управител

Георги Любенов Лазаров – управител

Латинка Хараланова Манчорова - ликвидатор

4.

ЕООД „Тролейбусен транспорт”

Решение № 4946 от 09.12.1992 г. на Паз. окр. съд

Решение № 689 от 05.02.1996 г. на Паз. окр. съд

Решение № 2845 от 04.10.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1779 от 07.11.2001 г. на Паз. окр. съд

Решение № 426 от 08.03.2006 г. на Паз. окр. съд

Удостоверление № 20091012140148 от 12.10.2009 г. на Агенция по вписванията

100,00 %

Иван Димитров Радин – управител

Костадин Венков Змийчаров – управител

Йордан Иванов Гълъбов – управител

Войно Стоянов Начев – управнтел

Димитър Георгиев Влахов – управител

Мишел Емилов Мечкаров - управител

5.

„Пазар на производителя – Пазарджик” ЕООД

„Пазар на производителя – Пазарджик” АД

Решение № 1971 от 27.06.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 933 от 28.05.2001 г. на Паз. окр. съд

Решение № 699 от 16.04.2002 г. на Паз. окр. съд

Решение № 2156 от 27.12.2002 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1286 от 14.07.2003 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1623 от 19.09.2003 г. на Паз. окр. съд

Решение № 402 от 01.03.2005 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1460 от 01.09.2006 г. на Паз. окр. съд

Удостоверение № 20081110133906 от 10.11.2008 г. на Агенция по вписванията

100,00 %

86,54 %

79,84 %

76,14 %

77,99 %

Златко Иванов Златев - управител

Златко Иванов Златев – изпълнителен директор

Юлия Цачева Николова – председател на Съвета на директорите

Увеличение на капитала.

Увеличение на капитала.

Увеличение на капитала.

Промяна в Съвета на директорите.

Михаил Димитров Михов – изпълнителен директор на СД

Златко Иванов Златев - изпълнителен директор на СД

Владимир Методиев Димитров – председател на СД

Стоян Георгиев Парпулов – зам. председател на СД

Промяна в устява.

Михаил Димитров Михов – изпълнителен директор на СД

Златко Иванов Златев - член на СД

Нина Кирилова Дачева - изпълнителен директор на СД

Димитър Любомиров Петков - председател на СД

Георги Иванов Йорданов - член на СД

6.

„Пако” ООД

„Пако” АД

Решение № 162 от 20.01.1992 г. на Паз. окр. съд

Решение № 441 от 25.02.1994 на Паз. окр. съд

Решение № 1610 от 15.06.1994 г. на Паз. окр. съд

Решение № 2998 от 29.11.1995 г. на Паз. окр. съд

Решение № 305 от 11.02.1997 г. на Паз. окр. съд

Решение № 582 от 25.03.1997 г. на Паз. окр. съд

Решение № 2254 от 07.10.1997 г. на паз. окр. съд

Решение № 547 от 26.02.1998 г. на Паз. окр.съд

Решение № 1104 от 14.05.1998 г. на Паз. окр. съд

Решение № 2331 от 29.11.1999 г. на Паз. окр. съд

Решение № 925 от 14.03.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1910 от 23.06.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 855 от 15.05.2002 г. на Паз. окр. съд

Решение № 871 от 10.05.2003 г. на паз. окр. съд

Решение № 915 от 28.04.2004 г. на Паз. окр.съд

Решение № 753 от 28.04.2006 г. на Паз. окр. съд

Решение № 902 от 26.04.2007 г. на Паз. окр. съд

Удостоверение № 20080425150117 от          25.04.2008 г. на Агенция по вписванията

Удостоверение № 20080717111405 от          17.07.2008 г. на Агенция по вписванията

Удостоверение № 20090304152239 от            04.03.2009 г. на Агенция по вписванията

Удостоверение № 20090619104412 от          19.06.2009 г. на Агенция по вписванията

49,00 %

49,00 %

37,50 %

35,62 %

16,81 %

23,74 %

Спас Георгиев Клисурски – управител

Спас Георгиев Клисурски – изпълнителен член (директор) на СД

Промяна на капитала.

Промяна на капитала.

Промяна в състава на Съвета на директорите.

Спас   Промяна на устава и избор на нов СД.

Спас  Георгиев Клисурски - изпълнителен член (изпълнителен директор) на СД

Увеличение на капитала.

Промени в устава и избор на нови членови на СД

Тодор Любенов Точков – член на СД

Промsна в устава.

Промяна в състава на Съвета на директорите.

Промяна в състава на Съвета на директорите.

Промяна на капитала (деноминация).

Спас Георгиев Клисурски - изпълнителен член (директор) на СД

Тодор Любенов Точков – член на СД

Промяна в състава на Съвета на директорите.

Изменение и доп. на устава

Стефан Иванов Иванчев – избран за член на СД

Тодор Любенов Точков – заличен за член на СД

Промяна в състава на Съвета на директорите.

Симеон Спасов Маджаров – председател на СД

Спас Георгиев Клисурски - изпълнителен член (директор) на СД

Стоян Георгиев Парпулов - член на СД

Вписване на дружеството в Агенция по вписванията.

Изменение и доп. на устава.

Промяна в състава на Съвета на директорите. Вписва нови членове на СД:

Георги Спасов Цанков

Илко Георгиев Борисов

Промяна в състава на Съвета на директорите.

Промяна в състава на Съвета на директорите.

7.

„Хебросгаз” АД

Решение № 2611 от 17.10.1995 г. на Паз. окр. съд

Решение № 2457 от 26.10.1998 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1363 от 24.04.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1980 от 28.06.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 253 от 02.02.2001 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1076 от 10.06.2003 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1651 от 11.08.2004 г. на Паз. окр. съд

Решение № 391 от 25.02.2005 г. на Паз. окр. съд

Решение № 279 от 10.02.2006 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1761 от 25.10.2006 г. на Паз. окр. съд

20,00 %

0,50 %

0,07 %

Вписване в търговския регистър на акционерното дружество.

Увеличение на капитала.

Вписване на клон на дружество.

Деноминация на капитала и промяна в състава на Съвета на директорите.

Промяна в предмета на дейност на дружеството.

Промяна в състава на Съвета на директорите.

Вписване на нов устав на дружеството.

Увеличение на капитала на дружеството.

Промяна в състава на Съвета на директорите.

Вписване на нов председател на СД.

Увеличение на капитала на дружеството.

8.

„Многопрофилна болница за активна лечение – Пазарджик” АД

Решение № 2647 от 04.09.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 607 от 01.04.2002 г. на Паз. Окр. съд

Решение № 1212 от 07.07.2005 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1222 от 18.07.2006 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1718 от 18.10.2006 г. на Паз. окр. съд

Удостоверение №  20091113114853 от

13.11.2009 г. на Агенция по вписванията

Удостоверение №  20091118110022 от

18.11.2009 г. на Агенция по вписванията

19,87 %

17,47 %

Вписване в търговския регистър на акционерното дружество

Промяна в състава на Съвета на директорите

Промяна в състава на Съвета на директорите

Изменение на устава на дружеството

Промяна в състава на Съвета на директорите

Увеличение на капитала на дружеството

на 2 494 000 лв.

Промяна в състава на Съвета на директорите

9.

„Сютка 2000” АД

Решение № 1414 от 28.04.2000 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1166 от 10.07.2001 г. на Паз. окр. съд

Решение  от 29.10.2002 г. на Паз. окр. съд

Решение № 419 от 18.07.2003 г. на Пловдивски апелативен съд

Решение № 494 от 26.05.2004 г. на Върховният касационен съд

Решение № 624 от 31.12.2004 г. на Пловдивския апелативен съд

Решение № 603 от 04.11.2005 г. на Върховният касационен съд

2,97 %

1,66 %

Маргарите Тодорова Дечева – член на       Съвета на директорите

Увеличение на капитала на дружеството.

Обявява за нищожно увеличението на капитала с решение № 1166 от 10.07.2001г.

Остаовя в сила Решение № 29.10.2002 г. на Паз. окр. съд.

Обезсилва въззивно решевие № 419 от 18.07.2003 г. на Пловдивския апелативен съд

Връща делото за ново разглеждане.

Отменя решението от 29.10.2002 г. на Паз. окр. съд.

Отменя решение № 1166 от 10.07.2001 г. на Паз. окръжен съд.

Обезсилва решението № 624 от 31.12.2004 г. на Пловдивския апелативен съд с което е отменено Решение № 1166 от 10.07.2001 г. на паз. окр. съд. Решението е окончателно.

10.

„Тържище Гелеменово” АД

Решение № 2187 от 09.11.2004 г. на Паз. окр. съд

50,00 %

Йордан Минчев Танев – член на Надзорния съвет

11.

ПФК „Хебър” АД

Решение № 1704 от 06.10.2005 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1473 от 04.09.2006 г. на Паз. окр. съд

Решение № 1641 от 04.10.2006 г. на Паз. окр. съд

Решение № 2203 от 29.12.2006 г. на Паз. окр. съд

34,00 %

Иван Рангелов Стефанов – член на Съвета  на директорите

Георги Лазаров Куцовски - изпълнителен член (директор) на СД

Промяна в състава на Съвета на директорите

Георги Лазаров Куцовски – заличен като изпълнителен директор.

Промяна в състава на Съвета на директорите

Георги Лазаров Куцовски – избран като изпълнителен директор и член на СД

Вписване на нов състав на СД:

Георги Лазаров Куцовски – избран като  изпълнителен директор и член на СД

Иван Рангелов Стефанов – член на СД

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В Регистъра не са включени следните дружества, които са в ликвидация:

 

1. „АУДИОВИЗУАЛНА СТУДИЯ” ООД, в което общината участва с 195 дяла.

2. „МЕДИКА” ЕООД, със 100% общинско участие в капиталао.

Вписаните в регистъра обстоятелства са актуализирани към 01.01.2010 г.

 

Last Updated (Thursday, 30 January 2014 11:49)