PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 28 октомври 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

28 октомври 2014 г.

 

 

  • От 01.11.2014 г. започва да работи новопостроената автогара в гр. Пазарджик. В тази връзка работата на временната автогара, разположена на терен на жп-гарата, ще бъде преустановена. Новото съоръжение разполага с осем сектора за отпътуване на автобусите по над 50 направления в общината, областта, страната и чужбина. Автогаровият комплекс е оборудван с охранителни камери, осигурена е и денонощна физическа охрана. На разположение на пътниците са текуща информация, относно разписанията на автобусните линии, фирмите превозвачи, цените на билетите по различните маршрути, билетни каси, електронно информационно табло и диспечерски център. Община Пазарджик цели с въвеждането в експлоатация на автогаровия комплекс да се подобрят качествено условията за обслужване на пътниците, ползващи обществения транспорт;

 

  • Във връзка с предстоящия зимен сезон Община Пазарджик предприе необходимите действия за обезпечаване на нормална проходимост при зимни условия на общинската и уличната мрежа, както и на централна пешеходна зона. Направена е необходимата подготовка, която включва:

  - Уведомяване на кметовете на кметства и кметските наместници за необходимостта от привеждане в готовност на населените места от община Пазарджик за справяне с обстановката през зимния период;

  - Изготвен е Оперативен план за зимно поддържане на общинските пътища и уличната мрежа, както и на централна пешеходна зона и специфичните места на административни сгради, болнични заведения, детски и учебни заведения, социални домове и други;

- Съвместно с представители на ОД МВР и РС ПБЗН на 22 октомври 2014 г. е извършен преглед на снегопочистващата техника на дружество „ЕКО–ХИДРО-90” ООД гр. Пазарджик за готовността и годността й за работа при зимни условия. Община Пазарджик има сключен договор с дружеството с предмет „Зимно поддържане на територията на община Пазарджик”. Зимното поддържане включва почистване на общинската пътна мрежа, на уличната мрежа и пешеходната зона на гр. Пазарджик. Общата дължина на общинската пътна мрежа е около 141 км и е разделена на три участъка: северен, югозападен и югоизточен участък. Уличната мрежа на гр. Пазарджик е разделена на главни артерии, обслужващи улици и централна пешеходна зона с площ 25 дка;

 

  • Кметовете на населените места с. Варвара и с. Ветрен дол започват процедура за проучване нагласите сред жителите на двете села за отделяне от община Септември и присъединяване към община Пазарджик. Част от мотивите са, че двете населени места са в близост до територията на община Пазарджик, жителите извличат ползи от предимствата, които предлага гр. Пазарджик, част от които са множество социални и икономически придобивки - средни учебни заведения, болници и институции, предлагащи административно обслужване. И не на последно място по-големият град дава възможност за по-добра реализация на трудовия пазар, което съчетано с удобните транспортни връзки, които притежава община Пазарджик, е предпоставка за по-добър живот.

Процедурата по отделянето може да започне след:

-         искане за провеждане на референдум за отделяне на населеното място от съответната община и присъединяването му към съседна община, изразено чрез подписка от най-малко 25 на сто от избирателите на населеното място до съответния общински съвет;

-         Общинските съвети /Септември и Пазарджик/ в едномесечен срок се произнасят задължително с мотивирано решение относно исканата промяна и го изпращат на областния управител;

-         Областният управител в двуседмичен срок проверява законосъобразността на искането и на решенията на общинските съвети;

-         При положително решение на общинския съвет на приемащата община, областният управител в двуседмичен срок предлага на общинския съвет на общината, от чиято територия се иска отделянето, да приеме решение за произвеждане на референдум в съответното населено място;

-         Референдумът се произвежда при условия и ред, определени със закон;

-         При положителен вот на избирателите, областният управител в едномесечен срок внася писмен доклад в Министерския съвет относно исканата промяна;

-         Министерският съвет приема решение, с което предлага на президента на Република България да утвърди исканата промяна;

 

  • Ледена пързалка ще радва децата на Пазарджик през настоящия зимен сезон. Община Пазарджик стартира процедура за наемане на съоръжението, което ще бъде с размер 250 кв. м./12,5 м. на 20 м./ и ще бъде монтирано на пл. „Константин Величков” /”Тортата”/ в началото на декември. Пързалката ще е подходяща предимно за деца и ученици. Общината ще определи символичен наем за ползването и, тъй като идеята е да се създадат условия за спорт и развлечения на подрастващите през зимата. Прогнозната стойност на поръчката е не повече от 66 хил. лв. за три месечен наем. Сред изискванията е осигуряване на кънки       за отдаване под наем. Отварянето на офертите ще се състои на 03.11.2014 г. от 14.00 ч.;

 

  • Със своя заповед кмета на общината ще награди двукратният Европейски шампион по корабомоделизъм Димитър Марков. Димитър Марков е носител на 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал от Европейското първенство, провело се от 5 до 12 август в гр. Коломна, Русия.