PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 26 март 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

26 март 2013 г.

 

  • Осем нови тролейбуса ще се движат по изградената контактна мрежа в град Пазарджик. “Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД сключи договор с Търговско – финансова компания “ЛАЗ” ООД, гр. Киев за доставка на новите тролейбуси, като първите коли ще пристигнат в Пазарджик през месец на юли. Цената на една мотриса е 210 879 евро с ДДС. Тролейбусите са изцяло нови и отговарят на всички съвременни изисквания за екологичен транспорт, като предоставят необходимите условия за висока удовлетвореност на гражданите от транспортната услуга;
  • Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов ще внесе в Общински съвет проект на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (мпс) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи. Проектът на подзаконовия нормативен акт е изпратен за съгласуване с ОД на МВР и РО на ДАИ и е качен за информация на интернет страниците на Община Пазарджик и ОбС Пазарджик. Целите, които си поставя вносителят, са

- подобряване на безопасността на движението;

- намаляване на най-често извършваните нарушения от водачите на МПС;

- реализиране на отговорността на нарушителите на закона и засилване на превантивната роля на същия;

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са: подобряване безопасността на движението; намаляване на най-често извършваните нарушения от водачите на МПС; реализиране на отговорността на нарушителите на закона и засилване на превантивната функция на същия; повишаване на приходите от определените от Общината места за кратковременно паркиране „Синя зона” и общинските платени паркинги;

 

  • Община Пазарджик ще преведе 45565 лв. за спешни аварийни ремонти на СОУ „Димитър Гачев” – гр. Пазарджик и на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Мало Конаре.

С 21 641 лв. в СОУ „Димитър Гачев” ще се бъде направена хидроизолация на покрива на западната част на сградата.

Ремонтните дейности в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Мало Конаре включват ремонт на покривната конструкция на сградата и подмяна на водосточни тръби и са на обща стойност 23 924 лв.

Средствата за ремонтните дейности в двете училища са осигурени от заделения по формулата за разпределяне на средствата по единните разходни стандарти за издръжка на ученик резерв за 2013 г.

 

  • Община Пазарджик изготви План за действие 2013 г. – 2014 г. за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в Област Пазарджик 2012 г. – 2020 г.. Съобразно спецификата на демографската и социално икономическата обстановка в общината планът набелязва следните приоритети за действие:

-         образование;

-         здравеопазване;

-         жилищни условия;

-         заетост и социално включване;

-         култура и медии;

-         върховенство на закона и недискриминация.

Планът дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, както и гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределение;

  • Трима скулптори – Стефан Лютаков, Марин Кузев и Олег Копаранов ще реализират свои произведения в района на канал „Паша арк” в Пазарджик. Подборът на идеи и организацията е на проф. Стефан Лютаков. Проектът е на стойност 25 хил. лв. и ще бъде осъществен до месец юли. Творбите ще бъдат с различни размери, като те са съобразени с типа градска среда. Скулпурите ще са изработени от трайни материали, а техниката ще е в бронз, метал, неръждаема стомана, керамика и камък. Ще бъдат трайно и безопасно монтирани и ще са съобразени с подземните комуникации и съществуващата архитектурна ситуация;
  • От 4 до 7 април в Младежки дом – Пазарджик ще се проведе Международен младежки театрален фестивал "ОКЕАН ОТ ЛЮБОВ". За 8-ми пореден път организаторите ще съберат в Пазарджик младежи, заразени от магията на Мелпомена. Мотото на това издание е:Криворазбраната ни цивилизация” и е по повод 180 години от рождението на Добри Войников – основоположник на българския театър.

По време на фестивала Младежки дом Пазарджик ще отбележи 10-тия юбилеен сезон на Младежки театър „Приятели”.

В четири фестивални дни публиката ще види най-добрите спектакли, предварително преминали селекция. Те ще участват в официалната програма на фестивала и ще бъдат представени на сцените в Младежкия дом и Лапидариума на РИМ Пазарджик.

Тринадесет театрални трупи от Смолян, София, Враца, Пловдив, Горна Оряховица, Ботевград, Варна, Банкя, Пазарджик и Щип – Македония ще представят своите спектакли пред пазарджишката публика. Носителите на специалната награда от миналогодишния фестивал – Театрална школа „Юлия Огнянова“ - Смолян, тази година ще открият фестивалната програма с „Криза на личността” от Кристофър Дюранг.

Във фестивалните дни ще се проведат театрални ателиета по техника на говора и пластика, сценичен грим и макиаж и импровизационен театър.

Входът за представленията е свободен.