There are no translations available.

Тук можете да видите услугите предлагани от различните дирекции:

 - Общо деловодство

 - Общински имоти

 - Архитектура

 - Категоризация и разрешителни

 - Екология

 - Социални дейности

 - Гражданска регистрация

    e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   и факс 034 443 433

 - Информационен център за енергийна ефективност

 - Общо деловодство