PostHeaderIconИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ 15.09.2013 г. В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ

 

ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ 15.09.2013 г.

В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕ

 

Извършен ремонт

Вид дейности

Състояние на ремонтните дейности.

Средства от …

Стойност в лева

 

 

1

2

3

4

5

1.

НУ ”Отец Паисий”

1.Текущ ремонт

-полагане на

ламиниран паркет в компютърен кабинет

 

2. Текущ ремонт на училищна сграда

-Постно и блажно боядисване на всички класни стаи и коридори

-частичен ремонт на покрива

-поставяне на балатум

 

3. Текущ ремонт на пристройка

-демонтаж на стара дограма и поставяне на нова PVS

-частичен ремонт на покрива

-замазка на под и полагане на подово покритие

-външно и вътрешно боядисване3

Бюджета на училището

 

 

 

Бюджета на училището

 

 

 

 

 

Бюджета на училището

 

1 360.26 лв.

 

 

 

 

14 983.80 лв.

 

 

 

 

 

 

4 996.20 лв.

 

2.

НУ “Васил Друмев”

Не се извършват ремонти

 

 

3.

НУ “Васил Левски”

Не се извършват ремонти

 

 

4.

НУ “Никола Фурнаджиев”

Ремонт тоалетни

Бюджетана училището

6 090 лв.

5.

НУ “Георги Раковски”

Ремонт и укрепване на стоманени решетки-сваляне на блажна боя с телена четка по метални решетки на прозорци, грундиране с антикорозионен грунд по 1090 кв.м.метални решетки и предпазна мрежа на, двукратно боядисване с алкидна блажна боя по стоманени решетки и предпазна решетка; доставка и монтаж на бетонови капаци на уличен отток.

 

 

 

 

Ремонт на ВиК канализация; изграждане на ревизионно – утаечни шахти; подмяна на батерии и канелки в тоалетните; монтаж на ел. кабел за хидрофорна уредба.

Училищен бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищен бюджет

17 093,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 646,73 лв.лв.

6.

ОУ “Св Климент Охридски”

Не се извършват ремонти

 

 

7.

ОУ “Стефан Захариев”

Цялостно боядисване на коридори и 8 класни стаи

Община Пазарджик

10 861.41 лв

8.

ОУ “Проф. Иван Батаклиев”

Ремонт на 7 бр. кабинети – поставяне на винилова настилка и боядисване;

Ремонт на коридори – поставяне на ламиниран паркет и цялостно боядисване

Бюджета на училището

44 097.82

9.

ОУ “Христо Смирненски”

1. Ремонт на покрива на работилницата. -/извършено/

 

 

 

2. Кърпеж, вътрешно измазване и боядисване на дограмата на работилницата.Подмяна на радиатори за отопление в училище.

 

 

3. Ремонт на външните тоалетни на училището.-предстои с краен срок до 15.09.2013г.

 

Бюджета на училището

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

 

3. Средства от бюджета на училището.

11 365 лв.

 

 

 

 

800 лв.

 

 

 

 

 

1000 лв.

10.

Прогимназия “Св. Св. Кирил и Методий”

Ремонт на покрива и 2 стаи

Бюджет на училището

9 995 лв.

11.

ОУ “Любен Каравелов”

Не се извършват ремонти

 

 

12.

ОУ “Христо Ботев”

1.Подмяна на радиатори на отоплителната инсталация - 4 бр.

2. Освежаване, смяна на дограма и поставяне ламинат в ресурсен кабинет

1.Бюджета на училището § 10- 30

2.Бюджет – целеви средства за деца със СОП

1 680 лв.

 

938 лв.

13.

СОУ “Г. Бенковски”

Не се извършват ремонти

 

 

14.

СОУ „Георги. Брегов”

Текущ ремонт

Ел. услуга

Ремонт парна инсталация

Бюджета на училището

2 423 лв.

707 лв.

1 262 лв.

15.

СОУ “Димитър Гачев”

1.Вътрешно постно и блажно
боядисване и шпакловане на класни стаи и коридори с персонал от училището.

 

 

2. Подменени 37 броя врати на тоалетните на учениците и учителите.

 

3. Ремонт на покрива на училището.

 

 

4. Подменя на балатум в класни стаи и коридори.

 

 

5. Подменя се ламиниран паркет в две класни стаи.

 

 

6. Подменена е входна изходна врата южна страна към училищния двор до стола с две двойно отваряеми врати, стъклопакет на 70 см от пода с пълнеж и две опорни колони откъм страна на пантите на

вратите.

 

Ремонт на ограда на хандбално игрище

Средства от бюджета на училището

 

 

 

Средства от бюджета на училището

 

Бюджета на училището

 

Средства от бюджета на
училището

 

Средства от бюджета на
училището

 

Средства от бюджета на
училището

 

 

 

 

 

Община Пазарджик

2 520 лв.

 

 

 

 

 

10 256 лв.

 

 

 

18 416 лв.

 

 

 

 

2 808 лв.

 

 

 

1 041 лв.

 

 

 

3 668 лв.

 

 

 

 

 

1969,04 лв.

16.

СОУ “Д-р Петър Берон”

Електроуслеги

 

Демонтаж и монтаж на отоплителни тела – извършени ремонтни дейности

 

Изработка, доставка и монтаж на алуминиеви врати – извършени ремонтни дейности

 

Изработка, доставка и монтаж на дървени врати – извършени ремонтни дейности

 

Ремонт на източната и южната фасада училищната сграда

Бюджет на училището

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Пазарджик

996 лв

 

2 517.61 лв.

 

 

 

 

3 370 лв.

 

 

2 322 лв

 

 

 

25 151,27 лв.

17.

Гимназия “Иван Аксаков”

Не се извършват ремонти

 

 

18.

ЕГ “Бертолт Брехт”

Не се извършват ремонти

 

 

19.

МГ “Константин Величков”

Авариен ремонт на външен топлопровод

Бюджета на училището

2 477 лв.

20.

ОУ “Св. Кл. Охридски”

с. Алеко Константиново”

Текущ ремонт на класни стаи в сградата на училището и баскетболните табла на спортната площадка

Бюджета на училището

5 849.94 лв

21.

ОУ “Христо Ботев”

с. Братаница

Не се извършват ремонти

 

 

22.

ОУ “Васил Левски”

с. Величково

Не се извършват ремонти

 

 

23.

ОУ “Отец Паисий”

с. Гелеменово

Извършване на ремонт на покрива на училището, санитарните помещения, физкултурен салон, коридор и частично – възстановителни дейности на класните стаи.

Бюджета на училището

10 000 лв.

24.

ОУ “Христо Ботев”

с. Главиница

1. Текущ ремонт на класна стая І клас

2. Частичен ремонт на покрив на физкултурен салон

3. Боядисване на под на физкултурен салон

Бюджета на училището

2 249.94лв

 

 

1 000лв

 

89лв.

25.

ОУ “Отец Паисий”

с. Говедаре

1. Изграждане на ВиК

2. Ремонт на стаи, фоайе и коридор

Бюджета на училището

3 176.01 лв.

4 918.98 лв.

26.

ОУ “Васил Левски”

с. Звъничево

Не се извършват ремонти

 

 

27.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Ивайло

Не се извършват ремонти

 

 

28.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Мало Конаре

Не се извършват ремонти

 

 

29.

ОУ “Св. Климент Охрдски”

с. Мокрище

Не се извършват ремонти

 

 

30.

ОУ “Отец Паисий”

с. Огняново

Цялостен ремонт на покрива на училището, изкърпване на паднала мазилка по тавани, боядисване на тавани и една класна стая.

Бюджета на училището

От бюджета – 8 000 лв. и субсидия от резерва ДД –

8 530 лв.

31.

ОУ “Константин Величков”

с. Паталеница

Не се извършват ремонти

 

 

32.

ОУ “Кочо Честименски”

с. Пищигово

Не се извършват ремонти

 

 

33.

ОУ “Христо Ботев”

с. Сарая

Частичен текущ ремонт, пълно измазване на три учебни стаи, смяна на дограма, обръщане на прозорци и измазване на физкултурен салон

Училищен бюджет

5 300 лв.

34.

ОУ “Васил Априлов”

с. Синитево

Не се извършват ремонти

 

 

35.

ОУ “Георги Бенковски”

с. Хаджиево

Не се извършват ремонти

 

 

36.

НУ “Св. Св. Кирил и Методий”

с. Черногорово

1. Водозахранване, отводнение и монтаж на мивка на ІІ етаж в уч. сграда

 

2. Възстановяване на ограда и монтаж на железни елементи по нея

 

 

 

3.Ремонт на столовата за хранене на учениците

 

4. Основен ремонт на покрива на учебната сграда, Вътрешно боядисване на стени, тавани и цокли, основен рeмонт

От бюджета на училището

 

 

От бюджета на училището

 

 

 

От бюджета на училището

 

От община Пазарджик

643.00 лв

 

 

 

 

670.00 лв.

 

 

 

 

1 830.00 лв.

 

 

27 000 лв.

 

 

37.

Прогимназия “Асен Златаров”

с. Черногорово

Не се извършват ремонти

 

 

38.

ОУ “Христо Ботев”

с. Юнаците

Не се извършват ремонти

 

 

 

 

СЪС СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

64 981,72 ЛВ.

 

 

СЪС СРЕДСТВА ОТ УЧИЛИЩНИТЕ БЮДЖЕТИ

 

224 086,63ЛВ.

 

 

ВСИЧКО

 

289068,35 лв.