PostHeaderIconЗаповед РД-06-129/23.10.2013 г. относно одобрен проект за разпределение на масивите за ползване землището на гр.Пазарджик община Пазарджик

Заповед РД-06-129/2310.2013 г. 

Приложение