PostHeaderIconГЕРГЬОВДЕН

ГЕРГЬОВДЕН
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ГЕОРГИ ГЕРГАНА ЙОРГО ГЕНКА ГИНКА ГАНКА ГАНЧО ГЮРО ГЮРГА ОБЩО
                     
ГР. ПАЗАРДЖИК 3139 730 1 53 146 52 39 4 6 4170
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 111 27 0 1 5 1 0 0 0 145
С. АПРИЛЦИ 16 4 0 0 3 2 0 0 0 25
С. БРАТАНИЦА 92 17 0 2 3 1 0 0 1 116
С. ВЕЛИЧКОВО 45 3 0 1 0 0 0 0 0 49
С. ГЕЛЕМЕНОВО 28 5 0 0 0 0 1 0 1 35
С. ГЛАВИНИЦА 106 23 0 0 7 0 0 0 1 137
С. ГОВЕДАРЕ 48 8 0 2 3 0 1 0 3 65
С. ДЕБРЪЩИЦА 42 4 0 0 1 2 0 0 0 49
С. ДОБРОВНИЦА 61 18 0 0 3 1 0 0 0 83
С. ДРАГОР 66 17 0 1 3 0 0 0 0 87
С. ЗВЪНИЧЕВО 80 15 0 1 2 1 1 0 0 100
С. ИВАЙЛО 147 26 0 6 5 1 4 0 0 189
С. КРАЛИ МАРКО 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
С. ЛЯХОВО 21 3 0 0 1 1 0 0 0 26
С. МАЛО КОНАРЕ 131 43 0 1 6 2 7 0 0 190
С. МИРЯНЦИ 39 4 0 0 1 0 0 0 1 45
С. МОКРИЩЕ 85 13 0 3 4 0 0 0 1 106
С. ОВЧЕПОЛЦИ 50 9 0 1 0 1 1 0 0 62
С. ОГНЯНОВО 139 23 0 2 4 2 3 0 1 174
С. ПАТАЛЕНИЦА 69 5 0 0 4 0 0 0 0 78
С. ПИЩИГОВО 33 14 0 2 0 1 4 0 0 54
С. РОСЕН 31 1 0 0 1 0 0 1 1 35
С. САРАЯ 52 16 0 0 1 2 1 0 0 72
С. СБОР 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8
С. СИНИТОВО 83 22 0 2 5 3 0 0 0 115
С. ТОПОЛИ ДОЛ 12 1 0 0 0 0 0 0 0 13
С. ХАДЖИЕВО 58 14 0 1 1 0 0 0 0 74
С. ЦАР АСЕН 24 0 0 0 1 0 0 0 0 25
С. ЦРЪНЧА 70 10 0 1 3 0 1 0 0 85
С. ЧЕРНОГОРОВО 74 16 0 0 3 2 2 0 4 101
С. ЮНАЦИТЕ 64 9 0 1 3 0 0 0 0 77
ОБЩО 5024 1103 1 81 219 75 65 5 20 6593