PostHeaderIconПокана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” по Проект “Община Пазарджик – приятел на децата”

There are no translations available.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Пазарджик кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция стоматолог) по Проект “Община Пазарджик – приятел на децата”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес: www.pazardjik.bg.


Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медиатор) по Проект „Община Пазарджик – приятел на децата”

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция стоматолог) по Проект „Община Пазарджик – приятел на децата”

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция лекар-педиатър) по Проект „Община Пазарджик – приятел на децата”

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медицинска сестра) по Проект „Община Пазарджик – приятел на децата”