PostHeaderIconСписък на допуснатите кандидати до II – ри етап от подбор на персонал за Дневен център за деца с увреждания 0-3г., Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги, в рамките на проект ”Светулка”

There are no translations available.

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати до II – ри етап от подбор на персонал за Дневен център за деца с увреждания 0-3г., Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги, в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001 – СЪБЕСЕДВАНЕ на 17.06.2015 от 14:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на Община Пазарджик

 

 

вх. №

 

Дата на подаване

 

Име, презиме, фамилия

 

Позиция за кандидатстване

 

Резултати от I – ви етап

44-М-229

 

02.06.2015; 03.06.2015

Мая Траянова Камберова

педагог

допуска се до събеседване

44-Л-229

 

09.06.2015

Лилия Матеева Войнова

медицинска сестра

не се допуска до събеседване поради пенсионна възраст

44-М-246

 

10.06.2015

Миглена Георгиева Гюрджеклиева

рехабилитатор

допуска се до събеседване

44-И-271

10.06.2015

Илия Валентинов Геров

рехабилитатор

не се допуска до събеседване –

не отговаря на изискването за професионален опит – липсва изискуемия трудов стаж