PostHeaderIconЗаповед № 2058 от 17.09.2015 г.на Кмета на Община Пазарджик във връзка с чл. 99б от ЗГР

Zapoved_2058_17_09_2015