PostHeaderIconОбявяване на данъчна ваканция на дължими лихви за неизплатени местни такси.

Обявяване на данъчна ваканция на дължими лихви за неизплатени местни такси.