PostHeaderIconОТНОСНО: Решение № 5 от 2011 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

ОТНОСНО: Решение № 5 от 2011 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

Решение № 5 от 13 юли 2011 г.