PostHeaderIconСписък на кандидатите, допуснати до явяване на тест за длъжността началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране” в дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране” в дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране” в дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик,

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

 

  1. Койна Неделева Кривошиева-Василева;
  2. Вергиния Василева Иванова-Вълкова.

 

 

Тестът ще се проведе от 10:00 часа на 28.06.2016 г. в зала на Архитектурен съвет на Община Пазарджик, етаж 2, адрес: бул. „България” № 2. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от теста, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 28.06.2016 г. от 15.00 часа в сградата на Община Пазарджик.

 

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Кръстьо Танков – директор на дирекция “Архитектура и териториално устройство”