PostHeaderIconПредложение относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в Община Пазарджик.