PostHeaderIconПокана за участие в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2017 година.

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

Съгласно чл. 84, ал.2 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2017 г. за публично обсъждане.

Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2017 година, което ще се проведе на 06.01.2017 г. от 11ч. в Пленарна зала, ет.2 в общинска администрация.

ОЧАКВАМЕ ВИ!


ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2017 г.

ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2017 г.

ПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2017 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2017 г.

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2017г. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК