PostHeaderIconЗаповеди относно забрана пашата на селскостопански животни в горските територии - държавна собственост