PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ“ В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АПИО”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

There are no translations available.

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ“ В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АПИО”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в сектор “Правно обслужване” към дирекция “АПИО”, Община Пазарджик,

 

допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

 

  1. Райна Миткова Манилова
  2. Цветелина Петрова Търпова
  3. Атанас Каменов Календаров
  4. Зоя Димитрова Костадинова
  5. Костадинка Любомирова Петрова
  6. Иванка Ангелова Смукова
  7. Петя Благоева Нонова
  8. Кръстьо Йорданов Костадинов
  9. Надежда Атанасова Сандъкчийска

 

Тестът ще се проведе от 14:00 часа на 24.10.2012 г. в Стъклена зала на Община Пазарджик, етаж 2, адрес: бул. „България” № 2.

Кандидатите следва да се явят в 13:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров-секретар на Община Пазарджик