PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АПИО”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

There are no translations available.

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АПИО”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

  

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в отдел “Правно-административно обслужване” към дирекция “АПИО”, Община Пазарджик,

 

допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

 

  1. Петя Благоева Нонова
  2. Веселин Любомиров Малинов
  3. Зоя Димитрова Костадинова
  4. Иванка Ангелова Смукова
  5. Цветелина Петрова Търпова
  6. Костадинка Любомирова Петрова
  7. Михаил Иванов Караджов

 

Тестът ще се проведе от 15:00 часа на 27.11.2012 г. в Стъклена зала на Община Пазарджик, етаж 2, адрес: бул. „България” № 2.

Кандидатите следва да се явят в 14:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

 


Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров-секретар на Община Пазарджик