PostHeaderIconПокана за обществено обсъждане на отчета на бюджета и извънбюджетните фондове за 2012г. година на Община Пазарджик

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

През месец март предстои приемането на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик за 2012 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията на гражданите, кметове на кметства, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайта на Община Пазарджик в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Може да изпращате мнения и предложения на електрона поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Обществено обсъждане на отчета на бюджета и извънбюджетните фондове за 2012г. година на Община Пазарджик ще се състои на 12.03.2013г. от 14.00 ч. в Пленарна зала на Община Пазарджик.


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2012 г.

ОТЧЕТНА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2012 г.

ОТЧЕТ НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ КЪМ 31.12.2012 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2012 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2012 г.

ОТЧЕТ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 2012 г.

ОТЧЕТ на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12. 2012 година на Община Пазарджик

ПОИМЕНЕН СПИСЪК на обектите, финансирани от фонда по чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (фонд "Приватизация") към  2012 година на Община Пазарджик