PostHeaderIcon05.03.2014 г. /сряда/

05.03.2014 г. /сряда/
Междублоково пространство на ул. „Яков Матакиев” №74
11.00 часа

Община Пазарджик ще стартира изпълнението на строително-монтажните работи за подобряване на градската среда в кв. “Устрем”. Ремонтните дейности се финансират от публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” и са в размер на 3 741 565 /три милиона седемстотин четиридесет и една хиляди петстотин шестдесет и пет лв./ и ще се извършват на територия в обхват бул. „Ал. Стамболийски”, ул. “Стоян Ангелов”, ул. „Петър Бонев”, както и частта от кв. Запад в обхвата между улица „Райко Алексиев” и бул. „Ал. Стамболийски”

Дейностите по изпълнение на строителството ще се изпълняват от:

„Строймонтаж” ЕООД – строителство – 3 700 418 лв.;

„План Инвест Пловдив” ЕООД – строителен надзор – 5016 лв.;

„АРХОНТ” ЕООДавторски надзор – 36 130 лв.,

Договорите с изпълнителите са сключени след провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

Основните дейности се състоят в реновиране на съществуващи и изграждане на пешеходни алеи и тротоари, ремонт на вътрешно-квартални улици, възстановяване на зелените площи в междублоковите пространства, обособяване на кътове за отдих и поставяне на парково оборудване.

Строителните дейности следва да приключат до месец ноември 2014 г.