PostHeaderIcon15.07.2011 г. /петък/ парк остров “Свобода”, Зоокът

15.07.2011 г. /петък/

парк остров “Свобода”, Зоокът

 

Животните в Зоокъта в парк остров “Свобода” ще се увеличат с 1 бр. зелена морска котка /вид маймуна/. Маймуната е отглеждана до този момент в зоопарка в гр. Айтос и е отнета в полза на държавата със Заповед на директора на РИОСВ – Бургас, поради недостатъчна големина на клетката, в която е била настанена.

По преценка на експертите от РИОСВ – Бургас животното е предоставено за отглеждане в Зоокъта в парк остров “Свобода”, където има създадени необходимите условия. Зелената морска котка е от вида Chlorocebus.