PostHeaderIcon27.05.2013 г. /понеделник/

27.05.2013 г. /понеделник/
Фоайе на зала “Маестро Георги Атанасов”
16.00 часа

Откриване на изложба, посветена на работата по Безопасност на движението по пътищата в детските градини и подготвителните групи към училищата в Община Пазарджик. Изложбата ще бъде съпътствана от тематична концертна програма от децата на ОДЗ “Юрий Гагарин”.

Обобщаването на постигнатите резултати от общинските детски градини през последните пет години в това направление ще бъде представено от Мирослава Стоянова – директор на ЦДГ “Радост”, която ще направи презентация на тема: “Безопасното поведение на детето на улицата – грижа и отговорност на семейството и институциите.” В нея се прави ретроспекция на всички инициативи и педагогически технологии, чието приложно поле е възпитанието на безопасно поведение на децата на улицата.

В изложбата ще вземат участие всичките 31 детски градини, началните училища “Васил Друмев”, “Никола Фурнаджиев”, “Георги С.Раковски” и “Васил Левски”, и ОУ Св.Кл.Охридски”, ОУ “Ст.Захариев”, ОУ “Христо Смирненски”, ОУ “Христо Ботев”, СОУ “Димитър Гачев”.