PostHeaderIconРешение 347/23.05.2014г. за предоставяне на концесия за добив на строителни материали - пясъци, от находище "Алчака", разположено в землището на с.Хаджиево, община Пазарджик