PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

                                      

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 07/26.01.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-1096,1095, Център за обучение /п.и. с идентификатор 55155.506.195 п.и. с идентификатор 55155.506.196/ в кв. 139 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 09/27.01.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ V /п.и. с идентификатор 55155.19.443/ от Парцеларен план на стоп. двор, земл. „Азмака” в земл. на гр. Пазарджик.  

       Заповед № 10 /05.02.2015 г. за изработване на проект на ПУП-РУП   за УПИХІV-10,ХV-17,19 в кв. 133 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 12 /05.02.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПР за улица с о.т.о.т. 10-11-18-17-16 заключена между жп линията и квартали 5,6,7 и 8    

         Заповед № 15 /11.02.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ – За комплексно жилищно строителство, магазини и гаражи /п.и. с идентифищатор 55155.507.32/ в кв. 417а по плана на гр. Пазарджик

         Решение № 11 от 29.01.2015 г., взето с Протокол № 1 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 028034 и 028035, местн. „Маховица” в земл. на с. Паталеница

             Решение № 10 от 29.01.2015 г., взето с Протокол № 1 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 033020 и 033023, местн. „Спасова черква” в земл. на с. Паталеница