PostHeaderIconСъобщение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ВиК и Електро мрежи и съоръжения в кв.512 и 512 „А” в Индустриална зона - Пазарджик”.