PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за изграждане на обект за аквакултури „Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежести клетки – Садкова инсталация „ЕКО-ХИДРО” в акваторията на язовир „Танова Могила”, находящ се в землището на с. Овчеполци

There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Община Пазарджик уведомява за:

         Инвестиционно предложение за изграждане на обект за аквакултури „Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежести клетки (садки) – Садкова инсталация „ЕКО-ХИДРО” в акваторията на язовир „Танова Могила”, находящ се в землището на с. Овчеполци.

         Местонахождение: Поземлен имот № 000001 по КВС на с. Овчеполци, община Пазарджик, област Пазарджик.

         Възложител: „ЕКО-ХИДРО” ООД – гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление, ул. „Асен Златарев” № 12.

        

         Жителите на Община Пазарджик имат право да вземат отношение в срок от 14 дни /15.09.2011 г. - 29.09.2011 г./ за мнение и възражение по обявеното по-горе инвестиционно предложение.

        

         За контакти: стая 406 в сградата на Община Пазарджик,

                                тел. (034)402-266.