PostHeaderIconСъобщение относно публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик"