PostHeaderIconСъобщение относно публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти".