PostHeaderIconСъобщение относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол на многофамилни жилищни сгради във връзка ...