PostHeaderIconСъобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на защитно облекло и екипировка за нуждите на доброволно формирование при община Пазарджик".