PostHeaderIconСъобщение относно списък на недопуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /граждански договори/

по проект ”Център за социално включване и развитие” - договор № BG05M9OP001-2.004

 

 

 

вх. №

Дата на подаване

Име, презиме, фамилия

Позиция за кандидатстване

Резултати от I – ви етап

44-Д-402

12.10.2016

Десислава Станимирова Стойнова

 

 

стоматолог

не се допуска до събеседване

/не притежава необходимия трудов стаж/