PostHeaderIconСписък 35

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 19.03.2014г.          

валидно до 02.04.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000862 от 19.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ИЛИЕВ ДИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №008, ет.07, ап.021

******

ДНИ/ ДПС

Изх № 13-П-19 от

19.03.2014г.

2.

ПДП000872 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ИЛИЕВ ДИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №008, ет.07, ап.021

******

ДНИ/ ДПС

Изх № 13-П-19 от

19.03.2014г.

3.

АУ000870 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ИЛИЕВ ДИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №008, ет.07, ап.021

******

ТБО

Изх № 13-П-19 от

19.03.2014г.

4.

ПДП000873 от

21.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ИЛИЕВ ДИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №008, ет.07, ап.021

******

ТБО

Изх № 13-П-19 от

19.03.2014г.

5.

АУ000863 от 19.06.2013г.

 

АУЗД

ХРИСТО АНДРЕЕВ КАЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.02, ап.012

******

ДНИ/ ДПС/ПД

Изх № 13-Х-8 от

19.03.2014г.

6.

ПДП000923 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО АНДРЕЕВ КАЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.02, ап.012

******

ДНИ/ ДПС/ПД

Изх № 13-Х-8 от

19.03.2014г.

7.

АУ000864 от 19.06.2013г.

 

АУЗД

ХРИСТО АНДРЕЕВ КАЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.02, ап.012

******

ТБО

Изх № 13-Х-8 от

19.03.2014г.

8.

ПДП000924 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО АНДРЕЕВ КАЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.02, ап.012

******

ТБО

Изх № 13-Х-8 от

19.03.2014г.

9.

АУ000871 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА ГАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №112, ет.03, ап.009

******

ДНИ

Изх № 13-Д-38 от

19.03.2014г.

10.

ПДП000841 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА ГАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №112, ет.03, ап.009

******

ДНИ

Изх № 13-Д-38 от

19.03.2014г.

11.

АУ000876 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА ГАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №112, ет.03, ап.009

******

ТБО

Изх № 13-Д-38 от

19.03.2014г.

12.

ПДП000850 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА ГАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №112, ет.03, ап.009

******

ТБО

Изх № 13-Д-38 от

19.03.2014г.

13.

АУ000874 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЯ БОЖИЛОВА КАЗАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.02, ап.012

******

ДНИ

Изх № 13-П-20 от

19.03.2014г.

14.

ПДП000926 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ БОЖИЛОВА КАЗАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.02, ап.012

******

ДНИ

Изх № 13-П-20 от

19.03.2014г.

15.

АУ000875 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЯ БОЖИЛОВА КАЗАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.02, ап.012

******

ТБО

Изх № 13-П-20 от

19.03.2014г.

16.

ПДП000925 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ БОЖИЛОВА КАЗАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.02, ап.012

******

ТБО

Изх № 13-П-20 от

19.03.2014г.

17.

АУ000877 от

20.06.2013г.

 

АУЗД

МИРЧО ЯНКОВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.06, ап.017

******

ДНИ/ ДПС/ПД

Изх №13-М-28 от

19.03.2014г.

18.

ПДП000851 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

МИРЧО ЯНКОВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.06, ап.017

******

ДНИ/ ДПС/ПД

Изх №13-М-28 от

19.03.2014г.

19.

АУ000878 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

МИРЧО ЯНКОВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.06, ап.017

******

ТБО

Изх №13-М-28 от

19.03.2014г.

20.

ПДП000852 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

МИРЧО ЯНКОВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.06, ап.017

******

ТБО

Изх №13-М-28 от

19.03.2014г.

21.

АУ000880 от 20.06.2013г.

АУЗД

ВЕНЦИ ИВАНОВ ГАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №112, ет.03, ап.009

******

ДПС/ ДНИ

Изх № 13-В-30 от

19.03.2014г.

22.

ПДП000853 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕНЦИ ИВАНОВ ГАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №112, ет.03, ап.009

******

ДПС/ ДНИ

Изх № 13-В-30 от

19.03.2014г.

23.

АУ000886 от 20.06.2013г.

 

АУЗД

ВЕНЦИ ИВАНОВ ГАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №112, ет.03, ап.009

******

ТБО

Изх № 13-В-30 от

19.03.2014г.

24.

ПДП000856 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕНЦИ ИВАНОВ ГАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №112, ет.03, ап.009

******

ТБО

Изх № 13-В-30 от

19.03.2014г.

25.

АУ000882 от

20.06.2013г.

 

АУЗД

ФИЛКА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.06, ап.017

*****

ДПС/ ДНИ

Изх № 13-Ф-3 от

19.03.2014г.

26.

ПДП000854 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

ФИЛКА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.06, ап.017

*****

ДПС/ ДНИ

Изх № 13-Ф-3 от

19.03.2014г.

27.

АУ000883 от

20.06.2013г.

 

АУЗД

ФИЛКА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.06, ап.017

*****

ТБО

Изх № 13-Ф-3 от

19.03.2014г.

28.

ПДП000855 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

ФИЛКА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №050, ет.06, ап.017

*****

ТБО

Изх № 13-Ф-3 от

19.03.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 19.03.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 02.04.2014г.