PostHeaderIconСписък 40

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък, 28.03.2014г.          

валидно до 11.04.2014, 17:00 часа         

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001029от 26.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР КОНСТАНТ. ДАМОВ

С. Братаница, общ. Пазарджик,          ул. “Втора” № 47

*****

ДПС

Изх № 13-П-29 от

28.03.2014г.

2.

ПДП001006от

26.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР КОНСТАНТ. ДАМОВ

С. Братаница, общ. Пазарджик,           ул. “Втора” № 47

*****

ДПС

Изх № 13-П-29 от

28.03.2014г.

3.

АУ001048от 26.06.2013г.

 

АУЗД

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЧОМАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Смирненски” №07, ет.01

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-К-29 от

28.03.2014г.

4.

ПДП001087от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЧОМАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Смирненски” №07, ет.01

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-К-29 от

28.03.2014г.

5.

АУ001056от 26.06.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕТРИШКИ

гр.Пазарджик, ул.”Освабождение” №31, ет.02

*****

ДПС

Изх № 13-А-50 от

28.03.2014г.

6.

ПДП001061от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕТРИШКИ

гр.Пазарджик, ул.”Освабождение” №31, ет.02

*****

ДПС

Изх № 13-А-50 от

28.03.2014г.

7.

АУ001060 от 27.06.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН АТАНАСОВ НАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Берон” №112

*****

ДПС

Изх № 13-С-71 от

28.03.2014г.

8.

ПДП001086 от

28.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН АТАНАСОВ НАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Берон” №112

*****

ДПС

Изх № 13-С-71 от

28.03.2014г.

9.

АУ001063 от

27.06.2013г.

АУЗД

ВАСИЛ АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №068, ет.5, ап.15

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-В-43 от

28.03.2014г.

10.

ПДП001030 от

27.06.2013г.

ПОКАНА

ВАСИЛ АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №068, ет.5, ап.15

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-В-43 от

28.03.2014г.

11.

АУ001064 от 27.06.2013г.

АУЗД

ВАСИЛ АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №068, ет.5, ап.15

*****

ТБО

Изх № 13-В-43 от

28.03.2014г.

12.

ПДП001031 от

27.06.2013г.

ПОКАНА

ВАСИЛ АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №068, ет.5, ап.15

*****

ТБО

Изх № 13-В-43 от

28.03.2014г.

13.

АУ001066 от 27.06.2013г.

 

АУЗД

ЮРИЙ ПРОДРУМОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Скобелев” № 19, ап. 001

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-Ю-3 от

28.03.2014г.

14.

ПДП001316 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЮРИЙ ПРОДРУМОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Скобелев” № 19, ап. 001

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-Ю-3 от

28.03.2014г.

15.

АУ001067 от 27.06.2013г.

 

АУЗД

ЮРИЙ ПРОДРУМОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Скобелев” № 19, ап. 001

*****

ТБО

Изх № 13-Ю-3 от

28.03.2014г.

16.

ПДП001317от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЮРИЙ ПРОДРУМОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ген. Скобелев” № 19, ап. 001

*****

ТБО

Изх № 13-Ю-3 от

28.03.2014г.

17.

АУ001068 от 27.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМКА СТОЯНОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Морава” № 11

*****

ДНИ

Изх № 13-Д-44 от

28.03.2014г.

18.

ПДП001307 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМКА СТОЯНОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Морава” № 11

*****

ДНИ

Изх № 13-Д-44 от

28.03.2014г.

19.

АУ001069 от 27.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМКА СТОЯНОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Морава” № 11

*****

ТБО

Изх № 13-Д-44 от

28.03.2014г.

20.

ПДП001308 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМКА СТОЯНОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Морава” № 11

*****

ТБО

Изх № 13-Д-44 от

28.03.2014г.

21.

АУ001075 от 27.06.2013г.

АУЗД

ВАСИЛ СТОЕВ ПАШОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №112, ет.07, ап.20

*****

ДПС

Изх № 13-В-44 от

28.03.2014г.

22.

ПДП001042 от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ СТОЕВ ПАШОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №112, ет.07, ап.20

*****

ДПС

Изх № 13-В-44 от

28.03.2014г.

23.

АУ001071 от

27.06.2013г.

 

АУЗД

ГАЛИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №78, ет. 04, ап.010

*****

ДПС

Изх № 13-Г-47 от

28.03.2014г.

24.

ПДП001033 от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГАЛИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №78, ет. 04, ап.010

*****

ДПС

Изх № 13-Г-47 от

28.03.2014г.

25.

АУ001072 от

27.06.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №009, ет.07, ап.026

*****

ДПС

Изх № 13-Н-24 от

28.03.2014г.

26.

ПДП001034 от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №009, ет.07, ап.026

*****

ДПС

Изх № 13-Н-24 от

28.03.2014г.

27.

АУ001077 от

27.06.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ИГНАТОВ НЕНКОВСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №50, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-И-49 от

28.03.2014г.

28.

ПДП001049 от

27.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ИГНАТОВ НЕНКОВСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №50, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-И-49 от

28.03.2014г.

 

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 28.03.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 11.04.2014г.