PostHeaderIconСписък 59

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 14.05.2014г.          

валидно до 28.05.2014, 17:00 часа             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001685 от 23.07.2013г.

 

АУЗД

Лазарина Димитрова Бодурова

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов ” №045

*****

ДПС

Изх № 13-Л-33 от

14.05.2014г.

2.

ПДП001654 от

23.07.2013г.

 

ПОКАНА

Лазарина Димитрова Бодурова

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов ” №045

*****

ДПС

Изх № 13-Л-33 от

14.05.2014г.

3.

АУ001688 от 24.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ РАЙКОВ КАРТАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №007, ет.05, ап.30

*****

ДПС

Изх № 13-Г-65 от

14.05.2014г.

4.

ПДП001657 от

24.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ РАЙКОВ КАРТАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №007, ет.05, ап.30

*****

ДПС

Изх № 13-Г-65 от

14.05.2014г.

5.

АУ001689 от 24.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ РАЙКОВ КАРТАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №007, ет.05, ап.30

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-65 от

14.05.2014г.

6.

ПДП001658 от

24.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ РАЙКОВ КАРТАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №007, ет.05, ап.30

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-65 от

14.05.2014г.

7.

АУ001690 от 24.07.2013г.

 

АУЗД

АНКА МИХАЙЛОВА КАРТАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №007, ет.05, ап.30

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-83 от

14.05.2014г.

8.

ПДП001659 от

24.07.2013г.

 

ПОКАНА

АНКА МИХАЙЛОВА КАРТАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №007, ет.05, ап.30

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-33 от

14.05.2014г.

9.

АУ001696от 24.07.2013г.

АУЗД

ГЕОРГИ НЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №093, ет.02, ап.006

*****

ДПС

Изх № 13-Г-66 от

14.05.2014г.

10.

ПДП001810 от

02.08.2013г.

ПОКАНА

ГЕОРГИ НЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №093, ет.02, ап.006

*****

ДПС

Изх № 13-Г-66 от

14.05.2014г.

11.

АУ001700 от 24.07.2013г.

АУЗД

СТОЯН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №005, ет.02

*****

ДПС

Изх№13-С-109 от

14.05.2014г.

12.

ПДП001665 от

24.07.2013г.

ПОКАНА

СТОЯН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №005, ет.02

*****

ДПС

Изх№13-С-109 от

14.05.2014г.

13.

АУ001703 от 24.07.2013г.

 

АУЗД

ЙЕРЕМИЯ АТАНАСОВ КАРАКОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №051

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Й-34 от

14.05.2014г.

14.

ПДП001740 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЙЕРЕМИЯ АТАНАСОВ КАРАКОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №051

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Й-34 от

14.05.2014г.

15.

АУ001705 от 24.07.2013г.

 

АУЗД

ЕЛКА ИВАНОВА КАМБЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №076, ет.05

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Е-31 от

14.05.2014г.

16.

ПДП001812 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЕЛКА ИВАНОВА КАМБЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №076, ет.05

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Е-31 от

14.05.2014г.

17.

АУ001706 от 24.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН ИВАНОВ БОЯДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №009, вх. А, ет.05, ап.010

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх№13-С-112 от

14.05.2014г.

18.

ПДП001668 от

24.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ИВАНОВ БОЯДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №009, вх. А, ет.05, ап.010

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх№13-С-112 от

14.05.2014г.

19.

АУ001709 от 25.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №002, ет.05, ап.024

*****

ДПС

Изх№13-С-110 от

14.05.2014г.

20.

ПДП001671 от

25.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №002, ет.05, ап.024

*****

ДПС

Изх№13-С-110 от

14.05.2014г.

21.

АУ001713 от 25.07.2013г.

 

АУЗД

ЛЮБКА МИХАЙЛОВА ГАДЖЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №015, вх.Б ет.08, ап.046

*****

ДПС

Изх№13-Л-34 от

14.05.2014г.

22.

ПДП001673 от

25.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЮБКА МИХАЙЛОВА ГАДЖЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №015, вх.Б ет.08, ап.046

*****

ДПС

Изх№13-Л-34 от

14.05.2014г.

23.

АУ001714 от 25.07.2013г.

АУЗД

ЛЮБКА СТОИМЕНОВА ЗЛАТАРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Победа” №005, ет.02

*****

ДПС

Изх № 13-Л-35 от

14.05.2014г.

24.

ПДП001674 от

25.07.2013г.

ПОКАНА

ЛЮБКА СТОИМЕНОВА ЗЛАТАРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Победа” №005, ет.02

*****

ДПС

Изх № 13-Л-35 от

14.05.2014г.

25.

АУ001715от 25.07.2013г.

АУЗД

ВАСИЛ ДИМИТРОВ МЛЕКАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г. БЕНКОВСКИ” №090, ет.07, ап.021

*****

ДПС

Изх № 13-В-74 от

14.05.2014г.

26.

ПДП001675от

25.07.2013г.

ПОКАНА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ МЛЕКАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г. БЕНКОВСКИ” №090, ет.07, ап.021

*****

ДПС

Изх № 13-В-74 от

14.05.2014г.

27.

АУ001716 от 25.07.2013г.

 

АУЗД

СПАС НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”ВРЪХ БРАТИЯ” №031, ет.05, ап.018

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх №13-С-111от

14.05.2014г.

28.

ПДП001950 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

СПАС НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”ВРЪХ БРАТИЯ” №031, ет.05, ап.018

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх №13-С-111от

14.05.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 14.05.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 28.05.2014г.