PostHeaderIconСписък 68

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 04.06.2014г.          

валидно до 19.06.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000607от 10.04.2014г.

 

АУЗД

СТОЯНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №038

*****

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-С-127от

04.06.2014г.

2.

ПДП000671 от

11.04.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №038

*****

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-С-127от

04.06.2014г.

3.

АУ001908 от 06.08.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №016, ет.04, ап.045

*****

ДПС

Изх№ 13-В-83от

04.06.2014г.

4.

ПДП001996 от

13.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №016, ет.04, ап.045

*****

ДПС

Изх№ 13-В-83от

04.06.2014г.

5.

АУ001911 от 06.08.2013г.

 

АУЗД

ИВАН РАДКОВ РАНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тунджа” №027

*****

ДПС

Изх№ 13-И-88от

04.06.2014г.

6.

ПДП001980 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН РАДКОВ РАНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тунджа” №027

*****

ДПС

Изх№ 13-И-88от

04.06.2014г.

7.

АУ001913 от 06.08.2013г.

 

АУЗД

ФИЛИП НЕНКОВ МОЛЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Места” №043

*****

ДПС

Изх№ 13-Ф-8 от

04.06.2014г.

8.

ПДП001921 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ФИЛИП НЕНКОВ МОЛЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Места” №043

*****

ДПС

Изх№ 13-Ф-8 от

04.06.2014г.

9.

АУ001914 от 06.08.2013г.

АУЗД

ПАВЕЛ ПЕТРОВ ЧИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №035

*****

ДПС

Изх№ 13-П-58от

04.06.2014г.

10.

ПДП001963 от

12.08.2013г.

ПОКАНА

ПАВЕЛ ПЕТРОВ ЧИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №035

*****

ДПС

Изх№ 13-П-58от

04.06.2014г.

11.

АУ001915 от 06.08.2013г.

АУЗД

ПЕТЯ ТОДОРОВА ГАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никифор Поп Константинов” №027, вх.А, ет.01

*****

ДПС

Изх№ 13-П-59от

04.06.2014г.

12.

ПДП001965 от

12.08.2013г.

ПОКАНА

ПЕТЯ ТОДОРОВА ГАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никифор Поп Константинов” №027, вх.А, ет.01

*****

ДПС

Изх№ 13-П-59от

04.06.2014г.

13.

АУ001917 от 06.08.2013г.

 

АУЗД

Веселин Алдинов Мандраджиев

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №106, ет.03, ап.012

*****

ДПС

Изх№ 13-В-84от

04.06.2014г.

14.

ПДП001997 от

13.08.2013г.

 

ПОКАНА

Веселин Алдинов Мандраджиев

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №106, ет.03, ап.012

*****

ДПС

Изх№ 13-В-84от

04.06.2014г.

15.

АУ001919 от 06.08.2013г.

 

АУЗД

МАРИН ВАСИЛЕВ КУЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №009, вх.В, ет.08, ап.022

*****

ДПС

Изх№ 13-М-69 от

04.06.2014г.

16.

ПДП001946от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

МАРИН ВАСИЛЕВ КУЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №009, вх.В, ет.08, ап.022

*****

ДПС

Изх№ 13-М-69 от

04.06.2014г.

17.

АУ001922 от 06.08.2013г.

 

АУЗД

СТАНИСЛАВ ПЕТЬОВ ТАНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №121, ет.05, ап.014

*****

ДПС

Изх№ 13-С-128от

04.06.2014г.

18.

ПДП001972 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

СТАНИСЛАВ ПЕТЬОВ ТАНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №121, ет.05, ап.014

*****

ДПС

Изх№ 13-С-128от

04.06.2014г.

19.

АУ001923 от 06.08.2013г.

 

АУЗД

МИЛЧО КИРОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №010, ет.06, ап.018

*****

ДПС

Изх№ 13-М-70 от

04.06.2014г.

20.

ПДП001962 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

МИЛЧО КИРОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №010, ет.06, ап.018

*****

ДПС

Изх№ 13-М-70 от

04.06.2014г.

21.

АУ001927 от 06.08.2013г.

АУЗД

ЕДУАРД ГРИГОРИЕВ ДУДКА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №079, ет.05, ап.035

*****

ДПС

Изх№ 13-Е-43 от

04.06.2014г.

22.

ПДП001976 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЕДУАРД ГРИГОРИЕВ ДУДКА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №079, ет.05, ап.035

*****

ДПС

Изх№ 13-Е-43 от

04.06.2014г.

23.

АУ001929 от

06.08.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ БОЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Металик” №035

*****

ДПС

Изх№ 13-В-85 от

04.06.2014г.

24.

ПДП001909 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ БОЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Металик” №035

*****

ДПС

Изх№ 13-В-85 от

04.06.2014г.

25.

АУ001930 от

06.08.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №010, ет.08, ап.023

*****

ДПС

Изх№ 13-В-86 от

04.06.2014г.

26.

ПДП001908 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №010, ет.08, ап.023

*****

ДПС

Изх№ 13-В-86 от

04.06.2014г.

27.

АУ001931 от

06.08.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ДЯНКОВ ДЯНКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №047, вх.Б, ет.03, ап.033

*****

ДПС

Изх№ 13-И-89 от

04.06.2014г.

28.

ПДП001907 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ДЯНКОВ ДЯНКОВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №047, вх.Б, ет.03, ап.033

*****

ДПС

Изх№ 13-И-89 от

04.06.2014г.

 

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 04.06.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 19.06.2014г.