PostHeaderIconСписък 82

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 08..07..2014г.          

валидно до 22.07..2014, 17:00 часа             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002348 от 30.10.2013г.

   АУЗД

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ВЪЛКОВА

гр.Пазарджик ул.”Яне Сандански”, №044

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-К-64 от 08.07.2014г.

2.

ПДП002367 от

30.10.2013г.

ПОКАНА

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ВЪЛКОВА

гр.Пазарджик ул.”Яне Сандански”, №044

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-64 от 08.07.2014г.

3.

АУ002345 от 30.10.2013г.

 АУЗД

Мариана Георгивеа Гаджева

гр.Пазарджик, ул.”Дунав”, №02, ет.09, ап.046

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-М-86 от

08.07.2014г.

4.

ПДП002366 от

30.10.2013г.

 ПОКАНА

Мариана Георгиева   Гаджева

гр.Пазарджик, ул.”Дунав”, №02, ет.09, ап.046

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-М-86 от 08.07.2014г.

5.

АУ002355 от 05.11.2013г.

АУЗД

МИЛКА СТОИЦЕВА НИКЛЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Захариев”, №004

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-М-87 от

08.07.2014г.

6.

ПДП002379 от 05.11.2013г.

ПОКАНА

МИЛКА СТОИЦЕВА НИКЛЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Захариев”, №004

*****

ДНИ,ТБО

Изх №13-М-87 от

08.07.2014г.

7.

АУ002367 от 06.11.2013г.

   АУЗД

Димитрийка Стоянова Георгиева

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев ”,  №049, ет.01, ап.003

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-105 от 08.07.2014г.

8.

ПДП002396 от

07.11.2013г.

ПОКАНА

Димитрийка Стоянова Георгиева

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев ”, №049, ет.01, ап.003

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-105 от 08.07.2014г.

9.

АУ002362 от 06.11.2013г.

   АУЗД

ИВАН АНГЕЛОВ КОЦЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Казаков Нерон”, №008, ет.03, ап.006

*****

ДПС

Изх № 13-И- 102 от 08.07..2014г.

10.

ПДП002388 от

07.11.2013г.

ПОКАНА

ИВАН АНГЕЛОВ КОЦЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Казаков Нерон”, №008, ет.03, ап.006

*****

ДПС

 

Изх № 13-И-102 от 08.07.2014г.

11.

АУ002368 от 06.11.2013г.

   АУЗД

Павлина Димитрова Трифонова

гр.Пазарджик, ул."Свобода", №011, ет.01, ап.003

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-73 от 08.07.2014г.

12.

ПДП002386 от

07.11.2013г.

ПОКАНА

Павлина Димитрова Трифонова

гр.Пазарджик, ул."Свобода", №011, ет.01, ап.003

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-73 от 08.07.2014г.

13.

АУ002369 от 06.11.2013г.

АУЗД

АНГЕЛ ЗДРАВКОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Димитър Греков”, №111, ет.001

*****

ДПС, ДНИ,

ТБО

Изх № 13-А-114 от 08.07.2014г.

14.

ПДП002586от

20.11.2013г.

ПОКАНА

АНГЕЛ ЗДРАВКОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Димитър Греков”, №111, ет.001

*****

ДПС, ДНИ,

ТБО

Изх № 13-А-114 от 08.07.2014г.

15.

АУ002370 от 06.11.2013г.

   АУЗД

КРУМ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев”, №049, ет.01, ап.003

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-65 от

08.07.2014г.

16.

ПДП002397 от

07.11.2013г.

ПОКАНА

КРУМ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул”Христо Ботев”, №049, ет.01, ап.003

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-65 от 08.07.2014г.

17.

АУ0002372 от 07.11.2013г.

 

АУЗД

СТАНКА СТОЙКОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул."Никола Вапцаров”, №008

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-С-150 от 08.07.2014г.

18.

ПДП002405 от

11.11.2013г.

 

ПОКАНА

СТАНКА СТОЙКОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул."Никола Вапцаров”, №008

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-150 от 08.07.2014г.

19.

АУ002377 от 07.11.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СТОЙКОВ ХАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Братя Евлоги и Христо Георгиеви”, №008

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-Г-99 от

08.07.2014г.

20.

ПДП002398 от

07.11.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СТОЙКОВ ХАЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Братя Евлоги и Христо Георгиеви”, №008

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Г-99 от

08.07.2014г.

21.

АУ002382 от 08.11.2013г.

АУЗД

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул."Стоян Ангелов", №043

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-Д-106от

08.07.2014г.

22.

ПДП002410 от

12.11.2013г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул."Стоян Ангелов", №043

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Д-106от

08.07.2014г.

23.

АУ002383 от 08.11.2013г.

АУЗД

Катерина   Цветанова   Караджова

гр.Пазарджик, ул."Александър Стамболийски", №020, вх.В,

*****

ДНИ, ТБО

ДПС

Изх№13-К-66 от 08.07.2014г.

24.

ПДП002407 от

11.11.2013г.

 

ПОКАНА

Катерина   Цветанова   Караджова

гр.Пазарджик, ул."Александър Стамболийски", №020, вх.В,

*****

ДНИ, ТБО

ДПС

Изх №13-К-66 от 08.07.2014г.

25.

АУ002384 от

08.11.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул."Никола Вапцаров", №008

*****

ДНИ, ТБО

Изх №13-П-74 от

08.07.2014г.

26.

ПДП002404 от

11.11.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул."Никола Вапцаров", №008

*****

ДНИ,ТБО

 

Изх №13-П-74 от

08.07.2014г.

27.

АУ0002385 от

08.11.2013г.

АУЗД

СЕРГЕЙ ИВАНОВ КАМБЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гарибалди", №018

*****

ДПС

Изх №13-С-151 от 08.07.2014г.

28.

ПДП002411 от

12.11.2013г.

ПОКАНА

СЕРГЕЙ ИВАНОВ КАМБЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гарибалди", №018

*****

ДПС

Изх №13-С-151 от   08.07.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 08.07.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 22.07.2014г.