PostHeaderIconСписък 100

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 05.11.2014г.          

валидно до 19.11.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

ПДП001971 от 22.08.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕНКА СТОЯНОВА ПЕТРАКОВА

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Мусала” № 02

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-П -95 от 05.11.2014г.

2.

ПДП001990от

22.08.2014г.

 

ПОКАНА

СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик бул.”Кн.Мария Луиза” № 107, ет.2

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-С -208 от 05.11.2014г..

3.

АУ000278 от 28.02.2014г.

 

АУЗД

ФЕРДИНАНД АСЕНОВ ФЕРДОВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” № 018, ет.01, ап.001

******

ДПС, ДНИ,

ТБО

Изх № 13-Ф-16 от 05.11.2014г.

4.

ПДП000324 от

04.03.2014г.

 

ПОКАНА

ФЕРДИНАНД АСЕНОВ ФЕРДОВ

гр.Пазарджик,  Общ.Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев” № 018, ет.01, ап.001

******

ДПС, ДНИ,

ТБО

Изх № 13-Ф-16 от 05.11.2014г

5.

АУ000280 от 28.02.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАМБЕРОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Дойран ” № 008, ет.04

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-94 от 05.11.2014г .

6.

ПДП000306от

28.02.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАМБЕРОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Дойран ” № 008, ет.04

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-94 от

05.11.2014г

7.

АУ000281 от 28.02.2014г.

 

АУЗД

„СМОГИ” ЕООД

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Преспа” № 059, ет.4, ап.10

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-288 от 05.11.2014г.

8.

ПДП000304 от

28.02.2014г.

 

ПОКАНА

„СМОГИ” ЕООД

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Преспа” № 059, ет.4, ап.10

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-288 от 05.11.2014г.

9.

АУ000282 от 28.02.2014г.

 

АУЗД

„БЪЧВАРОВ”ЕООД

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” № 017, ап.2

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-287 от 05.11.2014г.

10.

ПДП000332 от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

„БЪЧВАРОВ”ЕООД

гр.Пазарджик, общ..Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” № 017,ап.2

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-287 от 05.11.2014г

11.

АУ000283 от 28.02.2014г.

 

АУЗД

СПАС ДЕЛОВ

УБЛЕКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” № 03, ет.05, ап.016

******

ДПС, ДНИ,

ТБО

Изх № 13-С-207 от 05.11.2014г

12.

ПДП000326 от

04.03.2014г.

 

ПОКАНА

СПАС ДЕЛОВ

УБЛЕКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” № 03,ет.05,ап.016

******

ДПС, ДНИ,

ТБО

Изх № 13-С-207 от 05.11.2014г

13.

АУ000284 от 28.02.2014г.

 

АУЗД

АТАНАС АНГЕЛОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №.028,ет.03,

******

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-167 от 05.11.2014г

14.

ПДП000311 от

28.02.2014г..

 

ПОКАНА

АТАНАС АНГЕЛОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №.028,ет.03,

******

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-167 от 05.11.2014г

15.

АУ000285 от 28.02.2014г.

 

АУЗД

МЕТОДИ ИВАНОВ МУРДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански ” №015, ет.03,

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-128 от 05.11.2014г

16.

ПДП000348 от

06.03.2014г.

 

ПОКАНА

МЕТОДИ ИВАНОВ МУРДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански ” №015, ет.03,

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-128 от 05.11.2014г

17.

АУ000286 от

28.02.2014г.

 

АУЗД

ЛИДИЯ СПАСОВА

СТАРИПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 16, вх.А, ет.02

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Л- 74 от 05.11.2014г

18.

ПДП000312 от

28.02.2014г.

 

ПОКАНА

ЛИДИЯ СПАСОВА

СТАРИПАВЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 16, вх.А, ет.02

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Л-74 от 05.11.2014г

19.

АУ000290 от 04.03.2014г.

 

АУЗД

ЕТ”ФОЛИС- АНГЕЛ ТЕРЗИЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков ” № 111

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-286 от 05.11.2014г

20.

ПДП000369 от

07.03.2014г.

 

ПОКАНА

ЕТ”ФОЛИС- АНГЕЛ ТЕРЗИЕВ”

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков ” № 111

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-286 от 05.11.2014г

21.

АУ000291 от 04.03.2014г.

АУЗД

ДИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” № 057, ет.01,ап.001

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-147 от 05.11.2014г

22.

ПДП00327 от

04.03.2014г.

 

ПОКАНА

ДИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” № 057, ет.01,ап.001

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-147 от 05.11.2014г

23.

АУ000292 от 04.03.2014г.

 

АУЗД

АСПАРУХ КИРИЛОВ ЛУКОВ

гр.Пазарджик ул.”Илион Стамболиев” №007

******

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-166 от 05.11.2014г

24.

ПДП000328от

04.03.2014г.

 

ПОКАНА

АСПАРУХ КИРИЛОВ ЛУКОВ

гр.Пазарджик ул.”Илион Стамболиев” №007

******

ДНИ, ТБО,

ДПС

Изх № 13-А-166 от 05.11.2014г

25.

АУ000294 от

05.03.2014г.

 

АУЗД

БЛАГОЙ ТАНЧОВ ГАДЖЕВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Княз Ал.Батенберг ” №081,ет.03, ап.08

*****

 

ДПС

Изх № 13-Б-61 от

05.11.2014г

26.

ПДП000330 от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

БЛАГОЙ ТАНЧОВ ГАДЖЕВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Княз Ал.Батенберг ” №081,ет.03, ап.08

*****

ДПС

Изх № 13-Б-61 от

05.11.2014г

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 05.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 19.11.2014г.