PostHeaderIconСписък 2

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък, 08.07.2011г.

валидно до 21.07.2011г., 17:30 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН

Вид на задължението

1.

13-45-97от 15.04.2011г.

ВЕЛКО ТЕМЕЛКОВ НЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №321

**********

ДПС

2.

13-45-106 от 15.04.2011г.

СТОИЛ МАЛИНОВ КОМСИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №30

**********

ДПС

3.

13-45-112 от 20.04.2011г.

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ГЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №2, ет.4, ап.31

**********

ДПС

4.

13-45-113 от 20.04.2011г.

ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ ПАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №1, вх. А, ет.6, ап.9

**********

ДПС

5.

13-45-117 от 20.04.2011г.

ТОШКО МОМЧИЛОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №134, ет. 5, ап.34

**********

ДПС

6.

13-45-122 от 20.04.2011г.

КРАСИМИР ДИМИТРОВ БРАНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” №50

**********

ДПС

7.

13-45-124 от 20.04.2011г.

ГЕОРГИ КУБРАТОВ РУЖИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №30

**********

ДПС

8.

13-45-130 от 20.04.2011г.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЯУРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Илион Стамболиев” №45

**********

ДПС

9.

13-45-132 от 29.04.2011г.

ИЛИЯ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №16 А

**********

ДПС

10.

13-45-135 от 29.04.2011г.

ТОДОР ДИМИТРОВ БЛАГОЛАЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев” №37

**********

ДПС

11.

13-45-138 от 29.04.2011г.

СПАС ДИМИТРОВ КОРИТАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Никифор Поп Константинов” №38, ет.6, ап.12

**********

ДПС

12.

13-45-140 от 29.04.2011г.

САНДО АСЕНОВ ХРИСТЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Пловдивска” №35, ет. 4, ап. 32

**********

ДПС

13.

13-45-146 от 29.04.2011г.

АТАНАС БОЖКОВ АЛЕКСАНДРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” ” №6, ет. 8, ап. 23

**********

ДПС

14.

13-45-148 от 12.05.2011г.

ГАВРИЛ АНГЕЛОВ КАЙНАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №59, ет.1, ап.2

**********

ДПС

15.

13-45-156 от 12.05.2011г.

МАРИЯ АНГЕЛОВА КИРКОВА - ГЕЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Михо Стефанов” №24

**********

ДПС

16.

13-45-159 от 12.05.2011г.

РАДОСЛАВ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №7, ет.2, ап.14

**********

ДПС

17.

13-45-161 от 12.05.2011г.

ХРИСТО АТАНАСОВ МАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Боримечка” №6

**********

ДПС

18.

13-45-166 от 12.05.2011г.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №96, ет.8, ап. 23

**********

ДПС

19.

13-45-170 от 19.05.2011г.

РАДКО СИМЕОНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик,ул.”Петко Д. Петков” №35

**********

ДПС

20.

13-45-171 от 19.05.2011г.

САВЕТА МИНКОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №87, ет.6, ап.16

**********

ДПС