PostHeaderIconСписък 103

There are no translations available.

 Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък - 14.11.2014г.          

валидно до 01.12.2014г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000370 от 11.03.2014г.

 

АУЗД

“ХАРИЕЛ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Христо Касапвелев” №003

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-38-302 от

14.11.2014г.

2.

ПДП000433 от

13.03.2014г.

 

ПОКАНА

“ХАРИЕЛ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Христо Касапвелев” №003

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-38-302 от

14.11.2014г.

3.

АУ000376 от 12.03.2014г.

 

АУЗД

ЕЛИНКА ЙОРДАНОВА НЕДЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.А, ет.05

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-85 от

14.11.2014г.

4.

ПДП000452 от

14.03.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛИНКА ЙОРДАНОВА НЕДЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.А, ет.05

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-85 от

14.11.2014г.

5.

АУ000379 от 12.03.2014г.

 

АУЗД

ИРИНА ПАВЛОВА БЛИЗНАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на черна” №021, ет.03,ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-147 от

14.11.2014г.

6.

ПДП000418 от

12.03.2014г.

 

ПОКАНА

ИРИНА ПАВЛОВА БЛИЗНАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на черна” №021, ет.03,ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-147 от

14.11.2014г.

7.

АУ000380 от 12.03.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Р.Хаджиилиев” №024, ет.03,ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-98 от

14.11.2014г.

8.

ПДП000420 от

12.03.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Р.Хаджиилиев” №024, ет.03,ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-98 от

14.11.2014г.

9.

АУ000381 от 12.03.2014г.

АУЗД

ИВАН ЙОРДАНОВ ТОШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Славянска” №003

*****

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-148 от

14.11.2014г.

10.

ПДП000435 от

13.03.2014г.

ПОКАНА

ИВАН ЙОРДАНОВ ТОШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Славянска” №003

*****

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-148 от

14.11.2014г.

11.

АУ000386 от 12.03.2014г.

АУЗД

Марияна Димитрова Линкова

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №020

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-137 от

14.11.2014г.

12.

ПДП000427 от

13.03.2014г.

ПОКАНА

Марияна Димитрова Линкова

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №020

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-137 от

14.11.2014г.

13.

АУ000390 от 13.03.2014г.

 

АУЗД

СПАСКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” №025

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-218 от

14.11.2014г.

14.

ПДП000446 от

13.03.2014г.

 

ПОКАНА

СПАСКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” №025

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-218 от

14.11.2014г.

15.

АУ000393 от 13.03.2014г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛА ИВАНОВА ТОШЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Славянска” №003А

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-171 от

14.11.2014г.

16.

ПДП000436 от

13.03.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛА ИВАНОВА ТОШЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Славянска” №003А

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-171 от

14.11.2014г.

17.

АУ000394 от 13.03.2014г.

 

АУЗД

СТОЙКО НИКОЛОВ КИРИЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №006

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх № 13-С-219 от

14.11.2014г.

18.

ПДП000440 от

13.03.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЙКО НИКОЛОВ КИРИЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №006,

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх № 13-С-219 от

14.11.2014г.

19.

АУ000395 от 13.03.2014г.

 

АУЗД

ВЕРГИНИЯ ГЕОРТИЕВА ТАШЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Рашко Хаджиилиев”  № 017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-172 от

14.11.2014г.

20.

ПДП000437 от

13.03.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕРГИНИЯ ГЕОРТИЕВА ТАШЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Рашко Хаджиилиев”  № 017

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-172 от

14.11.2014г.

21.

АУ000397 от 13.03.2014г.

АУЗД

ХРИСТО АНДОНОВ АНДОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков”  № 041

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-25 от

14.11.2014г.

22.

ПДП000442 от

13.03.2014г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО АНДОНОВ АНДОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков”  № 041

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-25 от

14.11.2014г.

23.

АУ000399 от 13.03.2014г.

 

АУЗД

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков”  № 041

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-149 от

14.11.2014г.

24.

ПДП000443 от

13.03.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков”  № 041

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-149 от

14.11.2014г.

25.

АУ000404 от 13.03.2014г.

 

АУЗД

САНДО АСЕНОВ ХРИСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №035, ет.04

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх № 13-С-220 от

14.11.2014г.

26.

ПДП000449 от

14.03.2014г.

 

ПОКАНА

САНДО АСЕНОВ ХРИСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №035, ет.04

*****

ДПС/ДНИ ТБО

Изх № 13-С-220 от

14.11.2014г.

27.

АУ000414от 17.03.2014г.

 

АУЗД

СТОЯНКА СТОЯНОВА ВЛАДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №002, ет.05, ап.023

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-221 от

14.11.2014г.

28.

ПДП000481от

21.03.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА СТОЯНОВА ВЛАДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №002, ет.05, ап.023

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-221 от

14.11.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 14.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 01.12.2014г.