PostHeaderIconСписък 104

There are no translations available.

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 18.11.2014г.          

валидно до 03.12.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000027 от 07.01.2014г.

 

АУЗД

ПЕТРА ЗАПРИНОВА ВЕЛЕВА

С.Сарая, общ. Пазарджик ул.”Двадесет и шеста” № 10

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-П-100 от 18.11.2014г.

2.

ПДП000032от

07.01.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТРА ЗАПРИНОВА ВЕЛЕВА

С.Сарая, общ. Пазарджик ул.”Двадесет и шеста” №101

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-П-100 от 18.11.2014г..

3.

АУ000417 от 18.03.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” № 014, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Г-138 от 18.11.2014г.

4.

ПДП000482 от

21.03.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” № 014, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Г-138 от 18.11.2014г.

5.

АУ000418 от 18.03.2014г.

 

АУЗД

„ИМОБИЛИ” ЕООД

С.Алеко Константиново, общ. Пазарджик ул.”Априлци” № 014

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-307 от 18.11.2014г.

6.

ПДП000469 от

19.03.2014г.

 

ПОКАНА

„ИМОБИЛИ” ЕООД

С.Алеко Константиново, общ. Пазарджик ул.”Априлци” № 014

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-38-307 от 18.11.2014г.

7.

АУ000419 от 18.03.2014г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА

ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” № 014, ет. 01, ап.001

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-222 от 18.11.2014г.

8.

ПДП000484 от

21.03.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА

ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” № 014,ет. 01,ап.001

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С -222 от 18.11.2014г.

9.

АУ000425 от 19.03.2014г.

 

АУЗД

ДИАНА ЕФТИМОВА ЕФТИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Михайловски” № 002

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-149 от 18.11.2014г.

10.

ПДП000467 от

19.03.2014г.

 

ПОКАНА

ДИАНА ЕФТИМОВА ЕФТИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Михайловски” № 002

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Д-149 от 18.11.2014г.

11.

АУ000427 от 19.03.2014г.

 

АУЗД

КРАСИМИР КИРИЛОВ СТОЕВ

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” № 015

******

ДНИ,ТБО

,ДПС

Изх № 13-К-106 от 18.11.2014г.

12.

ПДП000470 от

19.03.2014г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР КИРИЛОВ СТОЕВ

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” № 015

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-К-106 от 18.11.2014г.

13.

АУ000429 от 20.03.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №.056

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-138 от 18.11.2014г..

14.

ПДП000471от

20.03.2014г..

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №.056

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-138 от 18.11.2014г.

15.

АУ000430 от 20.03.2014г.

 

АУЗД

ЮРИ ИЛИЕВ ЧИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 004,ет.09,ап.048

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Ю-9 от

18.11.2014г.

16.

ПДП000491 от

21.03.2014г.

 

ПОКАНА

ЮРИ ИЛИЕВ ЧИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 004,ет.09,ап.048

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-Ю-9 от

18.11.2014г.

17.

АУ000480 от

27.03.2014г.

 

АУЗД

РПК „СЪГЛАСИЕ”

С.Черногорово, Общ.Пазарджик

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-38-308 от 18.11.2014г.

18.

ПДП000577 от

02.04.2014г.

 

ПОКАНА

РПК „СЪГЛАСИЕ”

С.Черногорово, Общ.Пазарджик

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-38-308 от 18.11.2014г.

19.

АУ000432 от 20.03.2014г.

 

АУЗД

Христинка Михайлова Колчева

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Казаков Нерон” № 012, ет.1, ап.002

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Х-26 от

18.11.2014г.

20.

ПДП000472 от

20.03.2014г.

 

ПОКАНА

Христинка Михайлова Колчева

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Казаков Нерон” № 012, ет.1, ап.002

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Х-26 от

18.11.2014г.

21.

АУ000434 от 20.03.2014г.

АУЗД

МАРИЯНА ТОДОРОВА СТОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков ” № 015

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-138 от 18.11.2014г.

22.

ПДП000475 от

20.03.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯНА ТОДОРОВА СТОЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков ” № 015

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-138 от 18.11.2014г.

23.

АУ000439 от 20.03.2014г.

 

АУЗД

ИВАНКА ВАСИЛЕВА   ТОДОРОВА

Гр.Пазаарджик. ,ул.”Райко Даскалов ” № 21, ет.02, ап.004

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-И-151 от 18.11.2014г.

24.

ПДП000478 от

20.03.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ВАСИЛЕВА   ТОДОРОВА  

Гр.Пазаарджик. ,ул.”Райко Даскалов ” № 21, ет.02, ап.004

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-И-151 от 18.11.2014г.

25.

АУ000441 от

20.03.2014г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА

гр. Пазарджик , ул.”Яне Сандански” №023

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-137 от 18.11.2014г.

26.

ПДП000495 от

21.03.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА

гр. Пазарджик , ул.”Яне Сандански” №023

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-137 от 18.11.2014г.

27.

АУ000444 от

21.03.2014г.

АУЗД

„ИЛИЕВИ” ЕООД

гр. Пазарджик, ул.”Яне Сандански” №037

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-38-305 от 18.11.2014г.

28.

ПДП000508 от 25.03.2014г.

ПОКАНА

„ИЛИЕВИ” ЕООД

гр. Пазарджик, ул.”Яне Сандански” №037

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-38-305 от 18.11.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 18.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 03.12.2014г.