PostHeaderIconСписък 109

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 26.11.2014г.          

валидно до 10.12.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000623 от 11.04.2014г.

 

АУЗД

ТЕОДОРА СТАНИСЛАВОВА ГИЗДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Захариев” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-75 от   26.11.2014г.

2.

ПДП000681 от

11.04.2014г.

 

ПОКАНА

ТЕОДОРА СТАНИСЛАВОВА ГИЗДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Захариев” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Т-75 от   26.11.2014г.

3.

АУ000629 от 14.04.2014г.

 

АУЗД

ВАСИЛ АНГЕЛОВ МАШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №019, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-182 от 26.11.2014г.

4.

ПДП000689 от

14.04.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ АНГЕЛОВ МАШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №019, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-182 от 26.11.2014г.

5.

АУ000630 от 14.04.2014г.

 

АУЗД

ИВО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Република” №001

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-160 от 26.11.2014г.

6.

ПДП000698 от

15.04.2014г.

 

ПОКАНА

ИВО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Република” №001

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-160 от 26.11.2014г.

7.

АУ000634 от 14.04.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН СЛАВЧЕВ СЪБЕВ

с. Гелеменово, ул.”Двадесет и първа” №002А

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-230 от   26.11.2014г.

8.

ПДП000695 от

14.04.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН СЛАВЧЕВ СЪБЕВ

с. Гелеменово, ул.”Двадесет и първа” №002А

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-230 от   26.11.2014г.

9.

АУ000635 от 14.04.2014г.

 

АУЗД

ЕЛИСАВЕТА НАТОВА СЪБЕВА

с. Гелеменово, ул.”Двадесет и първа” №002А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-93 от   26.11.2014г.

10.

ПДП000696 от

14.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛИСАВЕТА НАТОВА СЪБЕВА

с. Гелеменово, ул.”Двадесет и първа” №002А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-93 от   26.11.2014г.

11.

АУ000640 от 15.04.2014г.

 

АУЗД

ЯНКУЛ НИКОЛАЕВ КУРИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-16 от   26.11.2014г.

12.

ПДП000709 от

16.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЯНКУЛ НИКОЛАЕВ КУРИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-16 от 26.11.2014г.

13.

АУ000641 от 15.04.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СТОЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №063

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-152 от 26.11.2014г.

14.

ПДП000705 от

16.04.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СТОЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №063

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-152 от 26.11.2014г.

15.

АУ000642 от 15.04.2014г.

 

АУЗД

МИЛКА ГЕОРГИЕВА ФАРХИ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №052, ет.1, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-143 от   26.11.2014г.

16.

ПДП000710 от

16.04.2014г.

 

ПОКАНА

МИЛКА ГЕОРГИЕВА ФАРХИ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №052, ет.1, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-143 от 26.11.2014г.

17.

АУ000643 от 15.04.2014г.

 

АУЗД

ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №025, ет.03

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Ю-11 от 26.11.2014г.

18.

ПДП000703 от

15.04.2014г.

 

ПОКАНА

ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №025, ет.03

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Ю-11 от 26.11.2014г.

19.

АУ000644 от 15.04.2014г.

 

АУЗД

МОИС ИСАК ФАРХИ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №052, ет.1, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-144 от 26.11.2014г.

20.

ПДП000711 от

16.04.2014г.

 

ПОКАНА

МОИС ИСАК ФАРХИ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №052, ет.1, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-144 от 26.11.2014г.

21.

АУ000645 от 16.04.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЯ СТОЯНОВА БОЖКОВА

гр.Пазарджик, ул. "Ангел Кънчев" №023

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-109 от 26.11.2014г.

22.

ПДП000704 от

16.04.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ СТОЯНОВА БОЖКОВА

гр.Пазарджик, ул. "Ангел Кънчев" №023

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-109 от 26.11.2014г.

23.

АУ000648 от 16.04.2014г.

 

АУЗД

ВАСИЛ АНГЕЛОВ КОЦЕВ

гр.Пазарджик, ул."Димитър Казаков-Нерон" №10, ет.01,ап.01

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-183 от 26.11.2014г.

24.

ПДП000716 от

17.04.2014г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ АНГЕЛОВ КОЦЕВ

гр.Пазарджик, ул."Димитър Казаков-Нерон" №10, ет.01,ап.01

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-183 от 26.11.2014г.

25.

АУ000649 от 16.04.2014г.

 

АУЗД

СТЕФАН ИВАНОВ ГОЦЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Найчо Цанов” №028, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-231 от   26.11.2014г.

26.

ПДП000714 от

17.04.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН ИВАНОВ ГОЦЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Найчо Цанов” №028, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-231 от   26.11.2014г.

27.

АУ000654 от 17.04.2014г.

 

АУЗД

БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

гр.Пазарджик, ул."Димитър Казаков-Нерон" №10, ет.01,ап.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-65 от   26.11.2014г.

28.

ПДП000717 от

17.04.2014г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

гр.Пазарджик, ул."Димитър Казаков-Нерон" №10, ет.01,ап.01

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Б-65 от   26.11.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 26.11.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 10.12.2014г.