PostHeaderIconСписък 123

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 14.01.2015г.          

валидно до 28.01.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001272 от 25.06.2014г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ИВАНОВ ЗАЙКОВ

с.Алеко Константиново, ул.”Тракия” №065

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-18 от 14.01.2015г.

2.

ПДП001341 от 25.06.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ИВАНОВ ЗАЙКОВ

с.Алеко Константиново, ул.”Тракия” №065

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-18 от 14.01.2015г.

3.

АУ001278 от 25.06.2014г.

 

АУЗД

ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА РАЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №002, ет.07, ап.037

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-19 от 14.01.2015г.

4.

ПДП001365 от 26.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА РАЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №002, ет.07, ап.037

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-19 от 14.01.2015г.

5.

АУ001291 от 26.06.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №013, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-20 от 14.01.2015г.

6.

ПДП001375 от 27.06.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №013, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-20 от 14.01.2015г.

7.

АУ001294 от 26.06.2014г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНКА ЗИНОВИЕВА СЛАВКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №016А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-2 от 14.01.2015г.

8.

ПДП001360 от 26.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНКА ЗИНОВИЕВА СЛАВКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Виделина” №016А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ц-2 от 14.01.2015г.

9.

АУ001302 от 27.06.2014г.

 

АУЗД

СПАС ЦВЕТАНОВ ПАНЧЕВ

с.Главиница, ул.”Единадесета” №11

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-18 от 14.01.2015г.

10.

ПДП001369 от 27.06.2014г.

 

ПОКАНА

СПАС ЦВЕТАНОВ ПАНЧЕВ

с.Главиница, ул.”Единадесета” №11

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-18 от 14.01.2015г.

11.

АУ001311 от 30.06.2014г.

 

АУЗД

ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №023, ет.05, ап.018

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-12 от 14.01.2015г.

12.

ПДП001383 от 30.06.2014г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №023, ет.05, ап.018

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-12 от 14.01.2015г.

13.

АУ001312 от 30.06.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ ИЛИЕВА ВЕЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №023, ет.05, ап.018

******

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-М-7 от 14.01.2015г.

14.

ПДП001384 от 30.06.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ИЛИЕВА ВЕЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №023, ет.05, ап.018

******

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-М-7 от

14.01.2015г.

15.

АУ001313 от 30.06.2014г.

 

АУЗД

ЙОЛАНТА ЗАПРЯНОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Захариев” №028

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-2 от 14.01.2015г.

16.

ПДП001381 от 30.06.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОЛАНТА ЗАПРЯНОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Захариев” №028

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Й-2 от 14.01.2015г.

17.

АУ001322 от 01.07.2014г.

 

АУЗД

РАДКО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №025, ет.04, ап.012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-6 от 14.01.2015г.

18.

ПДП001399 от 01.07.2014г.

 

ПОКАНА

РАДКО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №025, ет.04, ап.012

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-6 от 14.01.2015г.

19.

АУ001324 от 01.07.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЯ ИВАНОВА ЛЕПС

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №008, ет.07, ап.048

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-8 от 14.01.2015г.

20.

ПДП001400 от 01.07.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ ИВАНОВА ЛЕПС

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №008, ет.07, ап.048

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-8 от 14.01.2015г.

21.

АУ001326 от 01.07.2014г.

 

АУЗД

КОСТАДИН НИКОЛОВ НУЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Атанас Бабата” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-11 от 14.01.2015г.

22.

ПДП001456 от 04.07.2014г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН НИКОЛОВ НУЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Атанас Бабата” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-11 от 14.01.2015г.

23.

АУ001331 от 01.07.2014г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

с.Росен, ул.”Дванадесета” №006

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-21 от 14.01.2015г.

24.

ПДП001428 от 03.07.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

с.Росен, ул.”Дванадесета” №006

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-21 от

14.01.2015г.

25.

АУ001332 от 01.07.2014г.

АУЗД

АНГЕЛИНА ВЪЛЕВА ДИМИТРОВА

с.Росен, ул.”Дванадесета” №006

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-19 от 14.01.2015г.

26.

ПДП001425 от 03.07.2014г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛИНА ВЪЛЕВА ДИМИТРОВА

с.Росен, ул.”Дванадесета” №006

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-19 от 14.01.2015г.

27.

АУ001337 от 01.07.2014г.

 

АУЗД

МИТКО ЖИВКОВ ДОНЧОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №056

******

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-М-8 от 14.01.2015г.

28.

ПДП001441 от 03.07.2014г.

 

ПОКАНА

МИТКО ЖИВКОВ ДОНЧОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №056

******

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-М-8 от 14.01.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 14.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 28.01.2015г.