PostHeaderIconСписък 128

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в понеделник, 26.01.2015г.          

валидно до 09.02.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001520 от 14.07.2014г.

 

АУЗД

ДОНКА ГАНЧЕВА ТЕЛБИЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Христо Смирненски” №024,   ет.07, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-23 от

26.01.2015г.

2.

ПДП001601 от

14.07.2014г.

 

ПОКАНА

ДОНКА ГАНЧЕВА ТЕЛБИЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Христо Смирненски” №024,   ет.07, ап.019

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-23 от

26.01.2015г.

3.

АУ001526 от 14.07.2014г.

 

АУЗД

ПЕНКА ДИМИТРОВА ГАЦЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №006, вх.Б, ет.07, ап.043

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-12 от

26.01.2015г.

4.

ПДП001608 от

14.07.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ГАЦЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №006, вх.Б, ет.07, ап.043

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-12 от

26.01.2015г.

5.

АУ001529 от 14.07.2014г.

 

АУЗД

НЕДЯЛКО ЙОНЧЕВ КИРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №066, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-19 от

26.01.2015г.

6.

ПДП001664 от

18.07.2014г.

 

ПОКАНА

НЕДЯЛКО ЙОНЧЕВ КИРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №066, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-19 от

26.01.2015г.

7.

АУ001536 от 15.07.2014г.

 

АУЗД

ПЕТРАНКА КОСТАДИНОВА ЛАЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №009, ет.11, ап.055

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-13 от

26.01.2015г.

8.

ПДП001672 от

18.07.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТРАНКА КОСТАДИНОВА ЛАЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №009, ет.11, ап.055

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-13 от

26.01.2015г.

9.

АУ001539 от 15.07.2014г.

 

АУЗД

МИЛКА АТАНАСОВА ЗЛАТАНОВА

с.Юнаците, ул.”Тридесет и втора” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-12 от

26.01.2015г.

10.

ПДП001622 от

15.07.2014г.

 

ПОКАНА

МИЛКА АТАНАСОВА ЗЛАТАНОВА

с.Юнаците, ул.”Тридесет и втора” №001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-12 от

26.01.2015г.

11.

АУ001546 от 15.07.2014г.

 

АУЗД

СНЕЖАНКА КОЦЕВА ПАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №074, ет.04, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-27 от

26.01.2015г.

12.

ПДП001624 от

15.07.2014г.

 

ПОКАНА

СНЕЖАНКА КОЦЕВА ПАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №074, ет.04, ап.011

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-27 от

26.01.2015г.

13.

АУ001558 от 16.07.2014г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ПОЮКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №012, ет.06, ап.017

******

ДПС

Изх № 13-В-19 от

26.01.2015г.

14.

ПДП001638 от

17.07.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ПОЮКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №012, ет.06, ап.017

******

ДПС

Изх № 13-В-19 от

26.01.2015г.

15.

АУ001568 от 17.07.2014г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР КОНДРАТИЕВ ПЕТЬОШИН

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №013, вх.А, ет.06, ап.016

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-20 от

26.01.2015г.

16.

ПДП001639 от

17.07.2014г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИМИР КОНДРАТИЕВ ПЕТЬОШИН

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №013, вх.А, ет.06, ап.016

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-20 от

26.01.2015г.

17.

АУ001569 от 17.07.2014г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ СОКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №001

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-21 от

26.01.2015г.

18.

ПДП001647 от

17.07.2014г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ СОКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски” №001

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-В-21 от

26.01.2015г.

19.

АУ001580 от 17.07.2014г.

 

АУЗД

СТРАХИЛ ЯНКОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков” №008А

******

ДПС

Изх № 13-С-28 от

26.01.2015г.

20.

ПДП001658 от

17.07.2014г.

 

ПОКАНА

СТРАХИЛ ЯНКОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков” №008А

******

ДПС

Изх № 13-С-28 от

26.01.2015г.

21.

АУ001585 от 17.07.2014г.

 

АУЗД

СПАС СЛАВЧЕВ БИВОЛАРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №016, вх.Б, ет.05, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-29 от

26.01.2015г.

22.

ПДП001662 от

18.07.2014г.

 

ПОКАНА

СПАС СЛАВЧЕВ БИВОЛАРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №016, вх.Б, ет.05, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-29 от

26.01.2015г.

23.

АУ001586 от 18.07.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ ТРИФОНОВА БИВОЛАРСКА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №016, вх.Б, ет.05, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-13 от

26.01.2015г.

24.

ПДП001663 от

18.07.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ТРИФОНОВА БИВОЛАРСКА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №016, вх.Б, ет.05, ап.040

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-13 от

26.01.2015г.

25.

АУ001593 от 18.07.2014г.

АУЗД

НАТАША АНГЕЛОВА МЕРК

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №013, вх.Б, ет.02, ап.028

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-20 от

26.01.2015г.

26.

ПДП001683 от

21.07.2014г.

 

ПОКАНА

НАТАША АНГЕЛОВА МЕРК

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №013, вх.Б, ет.02, ап.028

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-20 от

26.01.2015г.

27.

АУ000797 от 15.05.2014г.

 

АУЗД

АНТОНИЙ ИВАНОВ РАДКОВ

гр.София, жк”Връбница 1”, бл. №519, вх.Б, ет.05, ап.031

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-30 от

26.01.2015г.

28.

ПДП000874 от

16.05.2014г.

 

ПОКАНА

АНТОНИЙ ИВАНОВ РАДКОВ

гр.София, жк”Връбница 1”, бл. №519, вх.Б, ет.05, ап.031

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-30 от

26.01.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 26.01.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 09.02.2015г.