PostHeaderIconСписък 134

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда 04.02.2015г.          

валидно до 18.02.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001914 от 01.09.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ЮРИЕВ

ГЕНУРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №061, вх.А, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-25 от

04.02.2015г.

2.

ПДП002135 от

05.09.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ЮРИЕВ

ГЕНУРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №061, вх.А, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-25 от

04.02.2015г.

3.

АУ001915 от 01.09.2014г.

 

АУЗД

ЕЛКА МИХОВА

РАЙКОВА

гр.Пазарджик,  ул.”Пловдивска” №097, ет.05, ап.020

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-15 от

04.02.2015г.

4.

ПДП002061 от

01.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛКА МИХОВА

РАЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №097, ет.05, ап.020

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-15 от

04.02.2015г.

5.

АУ001919 от 01.09.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №098, ет.05, ап.019

*****

ДПС

Изх № 13-Н-26 от

04.02.2015г.

6.

ПДП002064 от

01.09.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №098, ет.05, ап.019

*****

ДПС

Изх № 13-Н-26 от

04.02.2015г.

7.

АУ001923 от 01.09.2014г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНОВА

с. Хаджиево, общ.Пазарджик, ул.”Първа”№017

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-41 от

04.02.2015г.

8.

ПДП002073 от

01.09.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНОВА

с. Хаджиево, общ.Пазарджик, ул.”Първа”№017

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-41 от

04.02.2015г.

9.

АУ001925 от 01.09.2014г.

АУЗД

ТРИФОН ГЕОРГИЕВ

ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.07, ап.034

*****

ДПС

Изх № 13-Т-10 от

04.02.2015г.

10.

ПДП002069 от

01.09.2014г.

ПОКАНА

ТРИФОН ГЕОРГИЕВ

ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №006, ет.07, ап.034

*****

ДПС

Изх № 13-Т-10 от

04.02.2015г.

11.

АУ001930 от 01.09.2014г.

АУЗД

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ

НЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №034

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-27 от

04.02.2015г.

12.

ПДП002081 от

02.09.2014г.

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ

НЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №034

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-27 от

04.02.2015г.

13.

АУ001941 от 02.09.2014г.

 

АУЗД

ГИНКА ГЕОРГИЕВА

ДУДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” №031, ет.01, ап.004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-17 от

04.02.2015г.

14.

ПДП002084 от

02.09.2014г.

 

ПОКАНА

ГИНКА ГЕОРГИЕВА

ДУДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” №031, ет.01, ап.004

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-17 от

04.02.2015г.

15.

АУ001949 от 02.09.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СТОЯНОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Мак Гахан” №012, ет.06, ап.018

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-18 от

04.02.2015г.

16.

ПДП002092 от

02.09.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СТОЯНОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Мак Гахан” №012, ет.06, ап.018

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-18 от

04.02.2015г.

17.

АУ001952 от 02.09.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ БОРИСОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №079, ет.03, ап.007

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-М-23 от

04.02.2015г.

18.

ПДП002097 от

02.09.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ БОРИСОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №079, ет.03, ап.007

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-М-23 от

04.02.2015г.

19.

АУ001953 от 02.09.2014г.

АУЗД

ФИЛИП МАРИНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №079, ет.03, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-5 от

04.02.2015г.

20.

ПДП002098 от

02.09.2014г.

 

ПОКАНА

ФИЛИП МАРИНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №079, ет.03, ап.007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-5 от

04.02.2015г.

21.

АУ001958 от 03.09.2014г.

АУЗД

Атанаска Димитрова Минчева

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-38 от

04.02.2015г.

22.

ПДП002102 от

03.09.2014г.

 

ПОКАНА

Атанаска Димитрова Минчева

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-38 от

04.02.2015г.

23.

АУ001963 от 03.09.2014г.

 

АУЗД

СТОЯН ИВАНОВ ИЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен №082, ет.01, ап.001

*****

ДПС

Изх № 13-С-42 от

04.02.2015г.

24.

ПДП002103 от

03.09.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ИВАНОВ ИЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен №082, ет.01, ап.001

*****

ДПС

Изх № 13-С-42 от

04.02.2015г.

25.

АУ001978 от 04.09.2014г.

 

АУЗД

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №019, ет.03, ап.033

*****

ДПС

Изх № 13-К-21 от

04.02.2015г.

26.

ПДП002116 от

04.09.2014г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №019, ет.03, ап.033

*****

ДПС

Изх № 13-К-21 от

04.02.2015г.

27.

АУ001979 от 04.09.2014г.

 

АУЗД

ЛЮБЕН ИВАНОВ БЛИЗНАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев ” №055, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Л-9 от

04.02.2015г.

28.

ПДП002118 от

04.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЛЮБЕН ИВАНОВ БЛИЗНАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев ” №055, ет.03, ап.009

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Л-9 от

04.02.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 04.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 18.02.2015г.