PostHeaderIconСписък 139

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 12.02.2015г.          

валидно до 26.02.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002116 от 18.09.2014г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ТОШКОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №080, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-21 от

12.02.2015г.

2.

ПДП002257 от

18.09.2014г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ТОШКОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №080, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-21 от

12.02.2015г.

3.

АУ002117 от 18.09.2014г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА ЯНКОВА АСЕНОВА

с. Сарая, ул.”Двадесет и трета” №026

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-5 от

12.02.2015г.

4.

ПДП002258 от

18.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА ЯНКОВА АСЕНОВА

с. Сарая, ул.”Двадесет и трета” №026

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Й-5 от

12.02.2015г.

5.

АУ002119 от 18.09.2014г.

 

АУЗД

БРАНИМИР ИВАНОВ БОЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №043, ет.3, ап.8

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-18 от

12.02.2015г.

6.

ПДП002259 от

18.09.2014г.

 

ПОКАНА

БРАНИМИР ИВАНОВ БОЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №043, ет.3, ап.8

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-18 от

12.02.2015г.

7.

АУ002120 от 18.09.2014г.

 

АУЗД

СТЕФКА КРУМОВА БОЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №043, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-53 от

12.02.2015г.

8.

ПДП002260 от

18.09.2014г.

 

ПОКАНА

СТЕФКА КРУМОВА БОЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №043, ет.03, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-53 от

12.02.2015г.

9.

АУ002123 от 18.09.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ КОЦЕВ СУРОДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №036, вх.А, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-21 от

12.02.2015г.

10.

ПДП002265 от

18.09.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ КОЦЕВ СУРОДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №036, вх.А, ет.03, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-21 от

12.02.2015г.

11.

АУ002124 от 18.09.2014г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГРИГОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №002, ет.07, ап.021

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-29 от

12.02.2015г.

12.

ПДП002266 от

18.09.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГРИГОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №002, ет.07, ап.021

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-29 от

12.02.2015г.

13.

АУ002131 от 18.09.2014г.

 

АУЗД

СНЕЖАНА АТИЛОВА КИРПИКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №017, ет.07, ап.051

******

ДПС

Изх №13-С-54 от

12.02.2015г.

14.

ПДП002268 от

18.09.2014г.

 

ПОКАНА

СНЕЖАНА АТИЛОВА КИРПИКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №017, ет.07, ап.051

******

ДПС

Изх №13-С-54 от

12.02.2015г.

15.

АУ002134 от 19.09.2014г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №118, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-22 от

12.02.2015г.

16.

ПДП002275 от

19.09.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №118, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-22 от

12.02.2015г.

17.

АУ002135 от 19.09.2014г.

 

АУЗД

БЛАГОДАТКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА- ПЕЛТЕКОВА

с. Звъничево, ул.”Шестнадесета” №016

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-19 от

12.02.2015г.

18.

ПДП002283 от

19.09.2014г.

 

ПОКАНА

БЛАГОДАТКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА- ПЕЛТЕКОВА

с. Звъничево, ул.”Шестнадесета” №016

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-19 от

12.02.2015г.

19.

АУ002140 от 19.09.2014г.

 

АУЗД

ЗДРАВКА ИВАНОВА ДУМАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Криволак” №005, ет.08, ап.023

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-8 от

12.02.2015г.

20.

ПДП002290 от

19.09.2014г.

 

ПОКАНА

ЗДРАВКА ИВАНОВА ДУМАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Криволак” №005, ет.08, ап.023

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-8 от

12.02.2015г.

21.

АУ002142 от 19.09.2014г.

 

АУЗД

ТАИР ГАНИ МУСТАФА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №110, ет.08, ап.029

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Т-16 от

12.02.2015г.

22.

ПДП002307 от

23.09.2014г.

 

ПОКАНА

ТАИР ГАНИ МУСТАФА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №110, ет.08, ап.029

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Т-16 от

12.02.2015г.

23.

АУ002145 от 19.09.2014г.

 

АУЗД

ИЛИН БЛАГОВ КЕНДЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №010, ет.04, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-26 от

12.02.2015г.

24.

ПДП002297 от

19.09.2014г.

 

ПОКАНА

ИЛИН БЛАГОВ КЕНДЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №010, ет.04, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-26 от

12.02.2015г.

25.

АУ002146 от 19.09.2014г.

 

АУЗД

ТОДОР МИЛКОВ ДОБРЕВ

с. Ивайло, ул.”Тридесета” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-17 от

12.02.2015г.

26.

ПДП002300 от

23.09.2014г.

 

ПОКАНА

ТОДОР МИЛКОВ ДОБРЕВ

с. Ивайло, ул.”Тридесета” №005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-17 от

12.02.2015г.

27.

АУ002148 от 19.09.2014г.

АУЗД

ИЛИЯНА СТОЯНОВА КЕНДЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №010, ет.04, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-27 от

12.02.2015г.

28.

ПДП002298 от

19.09.2014г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯНА СТОЯНОВА КЕНДЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №010, ет.04, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-27 от

12.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 12.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.02.2015г.