PostHeaderIconСписък 146

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 25.02.2015г.          

валидно до 11.03.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002587 от 21.10.2014г.

 

АУЗД

РУМЯНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №025, ет.08, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-24 от

25.02.2015г.

2.

ПДП002753 от

21.10.2014г.

 

ПОКАНА

РУМЯНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №025, ет.08, ап.022

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-24 от

25.02.2015г.

3.

АУ002589 от 22.10.2014г.

 

АУЗД

МАРИЯ ЧЕДОМИРОВА УРУШЕВА-БОЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №042, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-41 от

25.02.2015г.

4.

ПДП002758 от

22.10.2014г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ЧЕДОМИРОВА УРУШЕВА-БОЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №042, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-41 от

25.02.2015г.

5.

АУ002618 от 24.10.2014г.

 

АУЗД

ЯНКО АСЕНЧОВ ЗАПРИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №010, ет.06, ап.041

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Я-4 от

25.02.2015г.

6.

ПДП002790 от

24.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЯНКО АСЕНЧОВ ЗАПРИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №010, ет.06, ап.041

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Я-4 от

25.02.2015г.

7.

АУ002619 от 24.10.2014г.

 

АУЗД

СТАНИСЛАВ ИГНАТОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №012, вх.В, ет.03, ап.057

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-69 от

25.02.2015г.

8.

ПДП002786 от

24.10.2014г.

 

ПОКАНА

СТАНИСЛАВ ИГНАТОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №012, вх.В, ет.03, ап.057

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-69 от

25.02.2015г.

9.

АУ002620 от 24.10.2014г.

 

АУЗД

НАСКО ЙОРДАНОВ ЛАЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №038, вх.Б, ет.03

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-35 от

25.02.2015г.

10.

ПДП002788 от

24.10.2014г.

 

ПОКАНА

НАСКО ЙОРДАНОВ ЛАЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №038, вх.Б, ет.03

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-35 от

25.02.2015г.

11.

АУ002621 от 24.10.2014г.

 

АУЗД

СИЙКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №061, ет.04, ап.035

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-70 от

25.02.2015г.

12.

ПДП002787 от

24.10.2014г.

 

ПОКАНА

СИЙКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №061, ет.04, ап.035

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-70 от

25.02.2015г.

13.

АУ002623 от 27.10.2014г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА МЕТОДИЕВА ХАДЖИЙЕВСКА

с. Црънча, общ. Пазарджик

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-31 от

25.02.2015г.

14.

ПДП002792 от

27.10.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА МЕТОДИЕВА ХАДЖИЙЕВСКА

с. Црънча, общ. Пазарджик

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-31 от

25.02.2015г.

15.

АУ002626 от 27.10.2014г.

 

АУЗД

ЗАПРИН БОРИСОВ БОРИСОВ

с. Звъничево, ул.”Десета” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-10 от

25.02.2015г.

16.

ПДП002795 от

27.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИН БОРИСОВ БОРИСОВ

с. Звъничево, ул.”Десета” №007

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-З-10 от

25.02.2015г.

17.

АУ002627 от 27.10.2014г.

 

АУЗД

МАЛИН ИВАНОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №069, ет.05, ап.008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-42 от

25.02.2015г.

18.

ПДП002802 от

27.10.2014г.

 

ПОКАНА

МАЛИН ИВАНОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №069, ет.05, ап.008

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-М-42 от

25.02.2015г.

19.

АУ002629 от 27.10.2014г.

 

АУЗД

ВЕРКА НИКОЛОВА УЗУНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №024, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-35 от

25.02.2015г.

20.

ПДП002798 от

27.10.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕРКА НИКОЛОВА УЗУНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №024, ет.04, ап.008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-В-35 от

25.02.2015г.

21.

АУ002632 от 27.10.2014г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ СТАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Теофил Бейков” №033

******

ДПС

Изх №13-А-56 от

25.02.2015г.

22.

ПДП002821 от

29.10.2014г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ СТАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Теофил Бейков” №033

******

ДПС

Изх №13-А-56 от

25.02.2015г.

23.

АУ002634 от 27.10.2014г.

 

АУЗД

АНКА КИРИЛОВА ЦИНЦАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №029, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-57 от

25.02.2015г.

24.

ПДП002803 от

27.10.2014г.

 

ПОКАНА

АНКА КИРИЛОВА ЦИНЦАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №029, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-57 от

25.02.2015г.

25.

АУ002637 от 28.10.2014г.

АУЗД

ГЕОРГИ ПЕТКОВ БОРИСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” №031

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Г-32 от

25.02.2015г.

26.

ПДП002812 от

28.10.2014г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ПЕТКОВ БОРИСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” №031

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Г-32 от

25.02.2015г.

27.

АУ002641 от 28.10.2014г.

АУЗД

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” №031, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-43 от

25.02.2015г.

28.

ПДП002811 от

28.10.2014г.

 

ПОКАНА

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Братя Консулови” №031, ет.01

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-43 от

25.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 25.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 11.03.2015г.