PostHeaderIconСписък 148

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 26.02.2015г.          

валидно до 12.03.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002688 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

РАХЕЛ НАТАН

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-26 от

26.02.2015г.

2.

ПДП002863 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

РАХЕЛ НАТАН

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-26 от

26.02.2015г.

3.

АУ002690 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

ЕДНА РОЗМАН

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-24 от

26.02.2015г.

4.

ПДП002865 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЕДНА РОЗМАН

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-24 от

26.02.2015г.

5.

АУ002691 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

НИСИМ ЛЕВИ

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-37 от

26.02.2015г.

6.

ПДП002867 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

НИСИМ ЛЕВИ

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-37 от

26.02.2015г.

7.

АУ002692 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

КОСТАДИН АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-33 от

26.02.2015г.

8.

ПДП002883 от

03.11.2014г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” №030

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-К-33 от

26.02.2015г.

9.

АУ002693 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

РЕДИ – РИВКА - ЦУРИ

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-27 от

26.02.2015г.

10.

ПДП002866 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

РЕДИ – РИВКА - ЦУРИ

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-27 от

26.02.2015г.

11.

АУ002694 от 31.10.2014г.

 

АУЗД

ЯНКО ЕМИЛОВ ЖИВАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №013, вх.А, ет.07, ап.020

******

ДПС

Изх №13-Я-5 от

26.02.2015г.

12.

ПДП002861 от

31.10.2014г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ЕМИЛОВ ЖИВАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №013, вх.А, ет.07, ап.020

******

ДПС

Изх №13-Я-5 от

26.02.2015г.

13.

АУ002701 от 03.11.2014г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №010, ет.05, ап.020

******

ДПС

Изх №13-А-59 от

26.02.2015г.

14.

ПДП002874 от

03.11.2014г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Мътница” №010, ет.05, ап.020

******

ДПС

Изх №13-А-59 от

26.02.2015г.

15.

АУ002704 от 03.11.2014г.

 

АУЗД

ЮЛИЯН ЗАПРЯНОВ СТЕФАНОВ

с. Говедаре, ул.”Двадесет и седма” №054

******

ДПС

Изх№13-Ю-2 от

26.02.2015г.

16.

ПДП002878 от

03.11.2014г.

 

ПОКАНА

ЮЛИЯН ЗАПРЯНОВ СТЕФАНОВ

с. Говедаре, ул.”Двадесет и седма” №054

******

ДПС

Изх№13-Ю-2 от

26.02.2015г.

17.

АУ002707 от 03.11.2014г.

 

АУЗД

АРНОНА ЕЙПЕРМАН

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-60 от

26.02.2015г.

18.

ПДП002882 от

03.11.2014г.

 

ПОКАНА

АРНОНА ЕЙПЕРМАН

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-60 от

26.02.2015г.

19.

АУ002708 от 03.11.2014г.

 

АУЗД

УРИ ЛИЛЕНФЕЛД

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-У-1 от

26.02.2015г.

20.

ПДП002885 от

03.11.2014г.

 

ПОКАНА

УРИ ЛИЛЕНФЕЛД

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-У-1 от

26.02.2015г.

21.

АУ002711 от 03.11.2014г.

 

АУЗД

РЕНИ НИКОЛОВА БАРЛЕЗИ

гр.Пазарджик, ул.”Владислав” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-28 от

26.02.2015г.

22.

ПДП002893 от

03.11.2014г.

 

ПОКАНА

РЕНИ НИКОЛОВА БАРЛЕЗИ

гр.Пазарджик, ул.”Владислав” №010

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-28 от

26.02.2015г.

23.

АУ002712 от 03.11.2014г.

 

АУЗД

ЕЛА ИГАЛ

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-25 от

26.02.2015г.

24.

ПДП002888 от

03.11.2014г.

 

ПОКАНА

ЕЛА ИГАЛ

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-25 от

26.02.2015г.

25.

АУ002714 от 03.11.2014г.

 

АУЗД

ШЛОМИТ ЕРМЕТИ

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-Ш-4 от

26.02.2015г.

26.

ПДП002890 от

03.11.2014г.

 

ПОКАНА

ШЛОМИТ ЕРМЕТИ

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №33

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-Ш-4 от

26.02.2015г.

27.

АУ002716 от 03.11.2014г.

АУЗД

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ РУМЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Свети Арахангел” №009

******

ДПС

Изх №13-Н-38 от

26.02.2015г.

28.

ПДП002892 от

03.11.2014г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ РУМЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Свети Арахангел” №009

******

ДПС

Изх №13-Н-38 от

26.02.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 26.02.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.03.2015г.