PostHeaderIconСписък 162

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда 04.05.2015г.          

валидно до 18.05.2015г., 17:00 часа        

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001127 от 11.06.2014г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ШАЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №007, вх.Б, ет.04, ап.039

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-66 от

04.05.2015г.

2.

ПДП001193 от

11.06.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ШАЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №007, вх.Б, ет.04, ап.039

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-66 от

04.05.2015г.

3.

АУ002100 от 16.09.2014г.

 

АУЗД

МАРТИН ИВАНКОВ АНДРЕЕВ

гр.Шумен, ул.”Иван Александър” №096

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-60 от

04.05.2015г.

4.

ПДП002280 от

19.09.2014г.

 

ПОКАНА

МАРТИН ИВАНКОВ АНДРЕЕВ

гр.Шумен, ул.”Иван Александър” №096

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-60 от

04.05.2015г.

5.

АУ003127от 09.12.2014г.

 

АУЗД

ИВАН ПЕТРОВ СРЕБЪРНИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №010

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-50 от

04.05.2015г.

6.

ПДП003312 от

09.12.2014г.

 

ПОКАНА

ИВАН ПЕТРОВ СРЕБЪРНИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №010,

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-50 от

04.05.2015г.

7.

АУ000001от 09.01.2015г.

 

АУЗД

РАЙКА СТОИМЕНОВА СТОИМЕНОМВА

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №014, ет.06, ап.018

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Р-37 от

04.05.2015г.

8.

ПДП000003 от

09.01.2015г.

 

ПОКАНА

РАЙКА СТОИМЕНОВА СТОИМЕНОМВА

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №014, ет.06, ап.018

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Р-37 от

04.05.2015г.

9.

АУ000009 от 12.01.2015г.

АУЗД

ФЕНЯ ДИМИТРОВА ВЛАДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марин Дринов” №003, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-12 от

04.05.2015г.

10.

ПДП000009 от

12.01.2015г.

ПОКАНА

ФЕНЯ ДИМИТРОВА ВЛАДОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марин Дринов” №003, ет.01, ап.001

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-12 от

04.05.2015г.

11.

АУ000010 от 12.01.2015г.

АУЗД

ЕТ “ТОДОР ДАМЯНОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №3, ет.12, ап.47

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-68 от

04.05.2015г.

12.

ПДП000010 от

12.01.2015г.

ПОКАНА

ЕТ “ТОДОР ДАМЯНОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №3, ет.12, ап.47

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-68 от

04.05.2015г.

13.

АУ000012 от 12.01.2015г.

 

АУЗД

МИТКО ТОДОРОВ ВЪЛЧАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №085, ет.05, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-61 от

04.05.2015г.

14.

ПДП000030 от

16.01.2015г.

 

ПОКАНА

МИТКО ТОДОРОВ ВЪЛЧАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №085, ет.05, ап.014

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-61 от

04.05.2015г.

15.

АУ00014 от 13.01.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТЕМЕЛКОВ

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” № 030

******

ДПС

Изх № 13-Г-58 от

04.05.2015г.

16.

ПДП000020 от

15.01.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТЕМЕЛКОВ

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” № 30

******

ДПС

Изх № 13-Г-58 от

04.05.2015г.

17.

АУ000018 от

13.01.2015г.

 

АУЗД

КАТЯ СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №.059,ет.03,ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-54 от

04.05.2015г.

18.

ПДП000022 от

15.01.2015г.

 

ПОКАНА

КАТЯ СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №.059,ет.03,ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-54 от

04.05.2015г.

19.

АУ000019 от 13.01.2015г.

 

АУЗД

„ПЕРФЕКТ –НГ”ЕООД

с.Алеко Константиново, Пазарджик, ул.”Ст. планина ” № 06

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-38-69 от

04.05.2015г.

20.

ПДП000016 от

14.01.2015г.

 

ПОКАНА

„ПЕРФЕКТ –НГ”ЕООД

с.Алеко Константиново, Пазарджик, ул.”Ст. планина ” № 06

******

ДНИ/ТБО

Изх№13-38-69 от

04.05.2015г.

21.

АУ000053 от 16.01.2015г.

АУЗД

Мариана Михайлова Бакърджиева

гр.Пловдив, ул.”Благовест” № 3, ет. 10, ап.45

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-62 от

04.05.2015г.

22.

ПДП000050 от

16.01.2015г.

 

ПОКАНА

Мариана Михайлова Бакърджиева

гр.Пловдив, ул.”Благовест” № 3, ет. 10,ап.45

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-62 от

04.05.2015г.

23.

АУ000054 от 16.01.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ТОДОРОВ БАКЪРДЖИЕВ

гр.Пловдив., ул.”Благовест “ № 3

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-60 от

04.05.2015г.

24.

ПДП000051 от

16.01.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ТОДОРОВ БАКЪРДЖИЕВ

гр.Пловдив., ул.”Благовест № 3

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-60 от

04.05.2015г.

25.

АУ000134 от

24.01.2015г.

 

АУЗД

„АКРОПОЛИ” ЕООД

гр. Варна , ул.”Кестен” № 014

*****

ДНИ/ТБО

Изх№ 3-38 -70 от

04.05.2015г.

26.

ПДП000135 от

24.01.2015г.

 

ПОКАНА

„АКРОПОЛИ” ЕООД

гр. Варна , ул.”Кестен” № 014

*****

ДНИ/ТБО

Изх№ 3-38 -70 от

04.05.2015г.

27.

АУ000176 от

28.01.2015г.

АУЗД

СИЛВИЯ ИВАНОВА МЕХАНДЖИЙСКА

гр. Пловдив, ул.”Софроний Врачански” №011

*****

ДНИ/ТБО

Изх№13-С-101 от

04.05.2015г.

28.

ПДП000174 от 28.01.2015г.

ПОКАНА

СИЛВИЯ ИВАНОВА МЕХАНДЖИЙСКА

гр. Пловдив, ул.”Софроний Врачански” №011

*****

ДНИ/ТБО

Изх№13-С-101 от

04.05.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 04.05.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 18.05.2015г.